Hvordan vil du leve som gammel?

Skal der være plads til rejser, biografture og rødvin til aftensmaden, når du går på pension, så er det nu, du skal i gang.

OPDATERET 2023. IT-BRANCHEN HAR INDGÅET SAMARBEJDSAFTALE MED VELLIV.

Pensionsopsparing, livrente, alders- eller ratepension? Ja, spørgsmålene kan være mange, når det handler om at planlægge sit otium og sikre, at du som minimum bare kan leve det liv, du gør i dag.

Fem ud af ti danskere er ifølge Danica Pension da også bekymrede for, om de sparer nok op til tilværelsen som pensionist – og lige så mange danskere ved ikke, hvordan de tilpasser deres pensionsordning.

Få mest ud af din pension

Heldigvis behøver det ikke at være helt så uoverskueligt at komme i gang. Et godt sted at starte er ved at kigge på, hvor meget man har stående på sin pensionsopsparing i dag, og så regne sig frem til, hvor meget man vil have stående, når man går på pension.

”Vi oplever ofte, at jo mere man tjener, jo mere mangler man faktisk i sidste ende, fordi man enten er startet sin opsparing for sent eller ikke har fået justeret den, efterhånden som ens løn er steget,” siger Bo Møller Madsen, der er partnerchef i Danica Pension.

Som tommelfingerregel bør opsparingen se ud som følger:

  • Lavtlønnede bør have et depot svarende til min. 4 gange deres årsløn ved pensionering
  • Lønninger omkring topskattegrænsen bør have min. 6,5 gange årslønnen
  • Højtlønnede med omkring 1 mio. kr. i årsløn bør have en depotstørrelse på min 8 gange årslønnen

Også selvstændige bør kigge på pension

Mange selvstændige sparer op i deres virksomhed. Det sker ved, at de hæver mindre end de tjener og derved lader en del af overskuddet forblive indestående i virksomheden.

I de fleste tilfælde skyldes det en opfattelse af, at pengene gør mere gavn i virksomheden, hvor de kan bruges i den daglige drift eller til nye investeringer.

De fleste selvstændige har samtidig meget svingende indkomster. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange.

Det er der taget højde for i skattelovgivningen med en særlig regel om, at selvstændige med fuld fradragsret altid kan indbetale op til 30 % af deres overskud på en livsvarig livrente, forudsat indbetalingen ikke overstiger 30 % af virksomhedens regulerede overskud.

Gode råd om pensionsopsparing

Helt grundlæggende handler det om at komme i gang i god tid. Starter du din pensionsopsparing tidligt, har du nemlig flere år til at spare op og længere tid til at trække renter.

Men det handler ifølge Bo Møller Madsen også om, hvordan man rent faktisk vil leve livet som pensionist.

”Det er en god ide at sætte sig ned og snakke om, hvordan man gerne vil leve som pensionist, og finde ud af hvad man vil have midler til at gøre. Derefter kan man jo kigge på sin nuværende pensionsopsparing og se, om det er så realistisk at opnå.”

Hjemmesiden Pensionsmåler er et udmærket udgangspunkt for at se, om man sparer nok op i forhold til ens ønsker for seniorlivet.

Når man frem til, at man gerne vil ændre sine indbetalinger, skal så man finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for en løsning.

Her kan det være en god ide, at få fat i en pensionsrådgiver, da der er mange forskellige opsparingmuligheder.

Bo Møller Madsen har følgende anbefalinger, når man skal overveje sin pensionsløsning:

  • Find ud af, hvor meget du har stående nu og hvor meget du indbetaler hver måned, så du ved, hvad du ca. vil have ved din pensionering
  • Vurder med dig selv og måske med din samlever, hvordan du gerne ser din pensionisttilværelse. Hvad skal der være plads til?
  • Der findes mange gode råd på nettet, brug dem og tag evt. en snak med en i familien eller vennekredsen, der har sat sig ind i området
  • Tag fat i en pensionsrådgiver og/eller din bank for at få professionel rådgivning om de konkrete pensionsløsninger