Hvis konkursen truer pga. coronakrisen

Næsten hver 3. it-virksomhed har ikke likviditet til at fortsætte mere end to måneder pga. coronakrisen. Så hvad gør man, hvis konkursen truer og måske bliver en realitet?

Hvis konkursen truer pga. coronakrisen

På trods af regeringens gode intentioner med lancering af hjælpepakker, oplever over halvdelen af de danske it-virksomheder et fald i ordrer og næsten hver 3. fortæller, at de kan gå konkurs indenfor to måneder, fordi de ikke har likviditet nok til at kunne klare krisen.

Med over 4.000 virksomheder, der repræsenterer 91.000 ansatte, og som bidrager med en årlig bruttoværditilvækst i samfundet på 120 mia. kr., kigger vi ind i et scenarie, der har enorm samfundsmæssig betydning, hvis ovenstående tal bliver til virkelighed.

For den enkelte it-leverandør, der allerede står med tomme ordrebøger og kunder, der har sat projekter på hold, kan det dog allerede være for sent.

Konkursen kan være tæt på eller uundgåelig, og man står nu med akut behov for rådgivning. DAHL Advokatfirma har derfor udarbejdet en række gode råd til, hvordan man bedst muligt kommer ud af den værst tænkelige situation for ens firma.

Flere muligheder når konkursen banker på døren

At man muligvis ikke kan betale sine regninger, lønninger og udgifter er ikke altid ensbetydende med, at viden, arbejdspladser og virksomheden skal gå tabt. For der findes heldigvis en række forskellige muligheder, som man kan overveje for virksomheden.

I den milde ende af skalaen kan man forsøge at bevare driften i samme selskab ved at lave en aftale om betalingsudsættelse eller nedsættelse af gælden.

Kan man ikke få alle kreditorer med på en sådan ordning, så kan man evt. gennemtvinge den gennem skifteretten ved at benytte reglerne i konkursloven om rekonstruktion.

Er det ikke tilstrækkeligt eller muligt, kan det være nødvendigt at lave en overdragelse af virksomheden – f.eks. til en ny ejerkreds, alternativt et datterselskab eller søsterselskab.

”Overdragelse af en virksomhed kan ske både inden og efter en konkurs. Men det er vigtigt, at man er varsom, da risikoen for ansvar kan være stort. Det samme gør sig gældende, hvis man overvejer at rekonstruere virksomheden. Så her er det vigtigt at have de rigtige rådgivere på,” udtaler Thomas Markert, advokat i DAHL Advokatfirma.

Rekonstruktion af virksomheden

Når man laver en såkaldt rekonstruktion, er det for at videreføre en virksomhed, der faktisk er levedygtig, men som lige nu ikke er i stand til at betale sin gæld.

I den forbindelse er der typisk to rekonstruktionsmodeller, som kan anvendes. En rekonstruktion gennem skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion). Valget afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation.

”En indenretlig rekonstruktion vil sjældent være relevant for mindre virksomheder, da den simpelthen er for dyr. Mindre virksomheder vil derfor typisk skulle finde på en eller anden form for udenretlig løsning sammen med deres kreditorer,” siger Thomas Markert.

En udenretlig rekonstruktion foregår udenom skifteretten, og er ikke reguleret af konkurslovens regler. Det betyder blandt andet, at rekonstruktionen ikke offentliggøres, hvilket kan sikre ro fra omverdenen, mens der arbejdes på en løsning.

Den udenretlige rekonstruktion vil typisk omfatte en eller anden form for afbetalings- eller akkordordning med kreditorerne, men kan også indeholde en reel virksomhedsoverdragelse.

5 gode råd til de likviditetspressede virksomheder

Thomas Markert fra DAHL Advokatfirma giver her fem gode råd til likviditetspressede virksomheder:

 1. Du skal handle hurtigt
  Ting tager tid, og du har bedre muligheder for at rekonstruere virksomheden, hvis der er tid til at planlægge og gennemføre tingene ordentligt. Når I bliver opmærksomme på likviditetsudfordringer og risikoen for konkurs, bør I derfor hurtigt tage kontakt til en rådgiver, der kan hjælpe med det videre forløb.
 2. Udarbejd et beslutningsgrundlag
  I skal vide præcis, hvor I tjener penge og hvor I kan spare penge, hvis I skal kunne foretage en rekonstruktion af virksomheden. Få styr på budget, likviditetsbudget, debitoroversigter, kreditorlister, bankengagement, skat og moms. Hvor tjener I penge, og hvor kan I spare? Hvad skal I udvikle, og hvad skal I afvikle? Det er afgørende for jeres beslutninger og fremtidige muligheder, at I har dette overblik.
 3. Få overblik over finansieringsmulighederne
  Både mulighed for salg af aktiver og fremskaffelse af ny finansiering er oftest afgørende elementer i en rekonstruktion. Så vigtigt at I får styr på, hvordan engagementet med banken og investorer er skruet sammen. Har I f.eks. virksomhedspant eller leasede aktiver? Hæfter ejerkredsen eller nærtstående selskaber for lån og kreditter? Og er der mulighed for at skaffe ny finansiering?
 4. Læg en plan for at håndtere medarbejderne
  Den vigtigste ressource i de fleste it-virksomheder, er medarbejderne. Samtidig er medarbejderne ofte den største løbende udgift, og derfor også noget, man bliver nødt til at kigge på under en rekonstruktion. Medarbejderne skal betrygges og håndteres professionelt og korrekt, så virksomheden undgår videnflugt. Samtidig skal I som ledelse være opmærksom på at håndtere de mange regler på området korrekt.
 5. Kommuniker klart og præcis med alle interessenter
  At drive en virksomhed under likviditetspres og med udsigt til en potentiel konkurssituation, er noget af det sværeste for en ledelse. Både internt og i forhold til kunder, kreditorer og samarbejdspartnere, skal der kommunikeres ansvarligt og knivskarpt. Situationen kalder på god ledelse og ikke mindst klar kommunikation til virksomhedens interessenter. Det kan være med til at sikre ligelig behandling af kreditorerne og undgå risiko for konkurskarantæne samt opslidende omstødelses- og ansvarssager.

Hvis du vil vide mere

Som medlem af IT-Branchen kan du altid ringe til vores erhvervsjuridiske hotline, 33 74 64 00 eller skrive, at vi skal ringe dig op på hotline@danskerhverv.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende coronavirus. Som medlem er det gratis at kontakte vores hotline.

DAHL Advokatfirma, som IT-Branchen samarbejder med, har nedsat et juridisk 24/7 Corona Task Force, der kan hjælpe vores medlemmer med forretningsmæssige problemstillinger indenfor:

 • Ansættelse, kapacitet og tilpasning
  Kontakt: Søren Nielsen, son@dahllaw.dk, 30 84 35 14
 • Leverandører, kunder og international forretning
  Kontakt: Kim Ricken Jørgensen, krj@dahllaw.dk, 26 88 26 16
 • Byggeriet og byggesager
  Kontakt: Hans Erik Steffensen, hes@dahllaw.dk, 40 19 90 90
 • IT- og teknologivirksomhed
  Kontakt: Claus Sørensen, cfs@dahllaw.dk, 20 25 05 99
 • Skat og moms
  Kontakt: Bent Ramskov, bra@dahllaw.dk, 20 12 08 30
 • Kapitalstruktur og kapitalforhold
  Kontakt: Henning Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, 26 73 65 88
 • Finansiel omstrukturering
  Kontakt: Henning Lillienskjold, hvl@dahllaw.dk, 26 73 65 88
 • Rekonstruktion, insolvens og inddrivelse
 • Kontakt: Birgitte Jørgensen, bij@dahhlaw.dk, 26 21 93 10

Du kan tilkøbe rådgivning her med en unik IT-Branchen-medlemsrabat.