Hvad beslutter din virksomhed under recession?

Med effekten af coronavirus er fremtiden for mange virksomheder blevet usikker, og for hver dag der går, bliver det mere og mere tydeligt, at vi i Danmark står over for en økonomisk krise. 

I tider med usikkerhed bliver man som virksomhed nød til at gøre sig nogle strategiske overvejelser. Man må tage både forretningsmæssige tilvalg og fravalg for at kunne sikre sig virksomhedens fremtidige overlevelse.  

For at hjælpe virksomheder med håndteringen af den nuværende og fremtidige situation, har DAHL Advokatfirma udarbejdet strateginotatet ”COVID-19, økonomiske scenarier og handlemuligheder”, som belyser, hvilke strategiske overvejelser man som virksomhed bør gøre sig. 

Forbered dig strategisk på recession  

Overordnet er der tre forskellige virksomhedsstrategier, man som virksomhedsleder bør tage stilling til i forbindelse med en recession. 

Lønsomhed/overlevelse 

Som virksomhed kan man vælge at benytte sig af en defensiv overlevelsesstrategi. Her vælger man at nedjustere og reducere store dele af virksomhedens kapacitet, ressourcer og lønninger, og sætter fokus på at likviditetsoptimere store dele af virksomheden.  

Hvis man som virksomhed ikke allerede har omkostningsstrukturen under kontrol for at kunne overleve en recession, bør man som virksomhed sætte massivt ind på nedjusteringer og omstruktureringer, for at kunne sikre sig fremtidig overlevelse. 

Tilpasning 

Som virksomhed kan man også vælge at tage en mere tilpasningsorienteret strategi, hvor fokus er på at få kommunikeret situationen til medarbejderne og på samme tid omstrukturere virksomheden, så den tilpasses den nuværende situation.  

Denne strategi indebærer, at man som virksomhed sætter de fleste nye forretningsmæssige tiltag i bero, og i stedet fokuserer på at optimere ens kerneforretning. 

Forretningsudvikling 

En mere offensiv strategi, som mange stærkt konsoliderede virksomheder med fordel kan benytte sig af, er at udnytte en recession til at styrke ens forretning.  

Det vil altså sige, at økonomisk stærke virksomheder bør se igennem recession og fortsat arbejde på bl.a. at lancere nye produkter, intensivere markedsføring mm. For uanset hvad vil recessionen ende en dag og give plads til ny vækst. 

Valget er dit – men vigtigt 

Som virksomhed kan det være fordelagtigt at lade sig inspirere af flere af de forskellige strategier, og ikke blot benytte sig af et enten-eller-valg.  
 
Ofte handler overlevelse om at kunne balancere flere forskellige tiltag, så man kan finde frem til, hvad der fungere for lige præcis din virksomhed. 

Som medlem af IT-Branchen kan du altid ringe til vores erhvervsjuridiske hotline, 33 74 64 00 eller skrive, at vi skal ringe dig op på hotline@danskerhverv.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende coronavirus. Som medlem er det altid gratis at kontakte vores hotline. 

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig? Kontakt DAHL’s COVID-19 task force 24/7 for en nærmere drøftelse.