Har I nok it-praktikpladser?

Fra nytår trådte en ny ordning, Praktikplads-AUB, i kraft, der skal sikre, at alle danske virksomheder sørger for at ansætte nok erhvervsuddannede elever. Ellers vanker der en årlig økonomisk bod.

Erhvervsministeriet sender i disse dage breve ud til næsten alle danske virksomheder med erhvervsuddannede medarbejdere.

Det omhandler den nye ordning for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til erhvervspraktikpladser, Praktikplads-AUB.

Bidraget er betinget af antal ansatte erhvervsuddannede elever og er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end en fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder.

Meningen med det nye bidrag er at imødegå fremtidig mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft, og det erstatter ikke det ordinære AUB-bidrag.

Hvor mange elever skal I have?

I april vil det offentlige sende en forskudsopgørelse over, hvor mange elevpladser der skal oprettes hos de enkelte virksomheder.

Denne beregning baseres bl. a. på antallet og sammensætningen af jeres erhvervsuddannede medarbejdere, altså medarbejdere der har en erhvervsuddannelse som højst gennemførte uddannelse.

Det endelige tal for beregningen opgøres i såkaldte elevpoint.

Indtil forskudsopgørelsen i april, kan I selv lave en vejledende ca. beregning for antallet af elever, I skal ansætte i 2018. Det kan gøres ved at følge denne guide. Modelparametre for de enkelte erhvervsuddannelsers elevpoint kan I finde her.

Økonomisk konsekvens ved ikke at have praktikpladser nok

Ansætter I ikke nok elever, og lever I derfor ikke op til opgørelsen over jeres elevpoints, koster det jer et bidrag til Praktikplads-AUB.

For hvert elevpoint I mangler, skal I betale et beløb, der i 2018 er på 27.000 kr.

Mangler I f.eks. at ansætte en enkelt elev indenfor Data- og Kommunikationsuddannelsen, som har et elevpoint på 1,12, vil I skulle betale et årligt beløb svarende til 27.000 x 1,12 = 30.240.

Derudover findes der to bonusordninger, hvis I ansætter flere elever end nødvendigt ud fra jeres opgørelse. Det kan f.eks. være den såkaldte ”praktikbonus”, der giver jer 25.000 kr. om året pr. yderligere ansat helårselev.

Har du spørgsmål til ordningen for Praktikplads-AUB, kan du læse mere på virk.dk.

Ellers kan I som medlem altid gratis kontakte vores personalejuridiske hotline.