Få styr på din APV

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) hvert tredje år. Det er heldigvis relativt simpelt.

”Formålet med at en APV er at hjælpe virksomhederne med at prioritere eventuelle arbejdsmiljøinitiativer, så man undgår, at medarbejderne bliver syge eller kommer til skade,” fortæller Rikke Rus Hatorp, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Erhverv.

Det er arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en arbejdspladsvurdering og sørge for, at medarbejderne inddrages i processen. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisation, er der kun pligt til at inddrage den i arbejdet.

Men selve formen og metoden står dog en frit for selv at vælge.

”Virksomheden bestemmer selv, om de f.eks. vil sende et spørgeskema rundt, om det er arbejdsmiljørepræsentanten der udarbejder APV’en eller om det er noget man gennemgår på et fællesmøde,” forklarer Rikke Rus Hatorp.

Kom godt i gang med APV

Heldigvis behøver det ikke være den store videnskab eller tidsrøver, at udarbejde en APV. Man skal blot igennem fem punkter:

  • Kortlægning
  • Sygefravær
  • Vurdering og prioritering
  • Handlingsplan
  • Opfølgning

Først og fremmest skal man igennem en såkaldt kortlægningsproces, hvor man skal vurdere de fysiske, ergonomiske og psykiske forhold samt ulykkesrisikoen.

Derudover skal man også vurdere sygefraværet, for at sikre, at sygdom og fravær ikke skyldes ens arbejdsmiljø.

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFAKontor) har lavet en god spørgeramme, der sikrer, at man kommer hele vejen rundt i sin kortlægning. APV tjeklisten kan du hente her.

Når man er færdig med kortlægningen og vurderingen af sygefraværet, skal man vurdere de forskellige problemer og årsager. Det har BFAKontor også lavet en skabelon for.

Er der problemer, der ikke umiddelbart kan løses, skal der så udarbejdes en handlingsplan for, hvornår problemet skal være løst.

Det er handlingsplanen, der reelt er virksomhedens APV, og er den, som Arbejdstilsynet spørger efter, hvis de kommer på besøg.

Sidst men ikke mindst skal man sikre, at der løbende følges op på de deadlines, der evt. er skrevet ind i handlingsplanen, ligesom man skal opdatere den, hvis der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurderingen er virksomhedens eget arbejdsredskab, og skal derfor blive i virksomheden – men være til rådighed for Arbejdstilsynet, virksomhedens ledelse, arbejdsledere og øvrige medarbejdere.

Få hjælp til APV og arbejdsmiljø

Du kan altid kontakte vores rådgivere på 33 74 64 00, hvis du ønsker hjælp eller har spørgsmål til Arbejdspladsvurderingen.

Arbejdstilsynet har for øvrigt en fin hjemmeside om APV, hvor man bl.a. kan læse om: