Det spørger de andre om

Opsigelseskrav, loyalitetspligt og feriepenge er nogle af de HR-spørgsmål, som juridisk rådgivning typisk hjælper vores medlemmer med.

Som medlem af IT-Branchen kan man frit gøre brug af den juridiske hotline og få rådgivning om alt fra afskedigelser til lønsamtaler.

Skriftlig opsigelse?

Et typisk spørgsmål kunne være ”Vi skal opsige en medarbejder, er der krav om at opsigelsen er skriftlig?”

Det er ikke et krav, at en opsigelse er skriftlig.

Af bevismæssige årsager anbefaler vi dog, at opsigelser bekræftes skriftligt. Funktionærer har krav på en skriftlig begrundelse for opsigelsen, hvis de beder om det.

Ikke-funktionærer omfattet af en kollektiv overenskomst under DA/LO-området, har krav på en begrundelse, hvis de beder om det, og hvis de på opsigelsestidspunktet har mindst 9 måneders anciennitet.

Er man i gang med at skulle sige farvel til en medarbejder, kan man også bruge den guide, som Dansk Erhverv har udarbejdet omkring opsigelse.

Medarbejdernes loyalitetspligt

Et andet spørgsmål kunne være ”Hvad betyder det, at en medarbejder har en loyalitetspligt, og gælder den i en opsigelsesperiode?”

I opsigelsesperioden vil medarbejderen fortsat være omfattet af den sædvanlige loyalitetspligt.

Det betyder bl.a., at medarbejderen også i opsigelsesperioden skal varetage virksomhedens interesser, og at:

  • Medarbejderen ikke må udføre konkurrerende handlinger,
  • Medarbejderens ikke må handle eller udtale sig på en måde, som kan skade virksomheden.

Ny ferielov

En sidste ting, som mange medlemsvirksomheder spørger om, er den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

F.eks. ”Hvordan beregner man den feriepengeberettigede løn, hvilke løndele indgår i beregningen?”

Her er svaret, at den feriepengeberettigede løn fremadrettet skal beregnes ligesom i dag.

Dvs. som 12,5 % af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og af værdien af evt. personalegoder, dog fratrukket løn under ferieafholdelse.

Ring til hotlinen

Udover online rådgivning kan IT-Branchens medlemmer altid ringe eller skrive til Dansk Erhvervs HR- og ledelseskonsulenter og blive guidet om mindre forespørgsler.

Kontakt Dansk Erhvervs Hotline på 33 74 64 00 alle hverdage mellem kl. 8.30-16.30.

Opgrader dit medlemskab

Har din virksomhed brug for mere dybdegående rådgivning og  og vejledning inden for det ansættelsesretlige område eller konkret sagsbehandling som f.eks. påklagelse af påbud fra Arbejdstilsynet?

Så kan du opgradere dit medlemskab til et FullService eller Arbejdsgiver-medlemskab af Dansk Erhverv.

Læs mere her.