Det skal du vide om ansættelsesret

Har du helt styr på rettigheder, forpligtelser og andre forhold når det kommer til dine ansattes vilkår? Vores rådgivere indenfor ansættelsesret står heldigvis altid klar til at hjælpe.

Ansættelsesretten kan med dens mange love og overenskomster være en jungle at finde rundt i, og der stilles dermed også store krav til de enkelte arbejdsgivere, når reglerne i lovgivningen skal overholdes.

For hvordan forholder man sig f.eks. til udformning af ansættelseskontrakter, love, ferie, mm. når man har ansvar for den daglige personaleadministration?

Dertil er det oftest nødvendigt med en god juridisk rådgivning, så faldgruber og i værste fald, erstatningskrav undgås.

Heldigvis står vores juridiske rådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret klar til at hjælpe indenfor alle aspekter af området – lige fra medarbejderens ansættelse til afskedigelse.

Dansk erhvervs advokat på området, Steffen Kjøller Jensen, giver dig her svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål omkring ansættelsesret.

  • Hvordan vælger vi den rigtige ansættelseskontrakt? Og er der noget, som vi skal være særligt opmærksomme på?

Det er meget vigtigt, at virksomhederne gør sig nogle overvejelser inden de udleverer ansættelseskontrakten. Først skal virksomheden tjekke, om der er tale om en medarbejder eller en freelancer. Er der tale om en almindelig medarbejder, skal virksomhederne overveje, om der skal aftales prøvetid, hvordan medarbejderen skal aflønnes, om der skal aftales funktion-/jobløn og om der skal udarbejdes en provision-/bonusaftale i tillæg til aftalen.

  • Skal ansættelsesforholdet være omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul?

Hvis virksomheden har behov for at beskytte sin viden, når medarbejderen fratræder, kan det være relevant at indgå en kunde- og/eller konkurrenceklausul. Dette vil altid komme an på en konkret vurdering. Det er dog vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at betingelserne er opfyldt og om de økonomiske konsekvenser.

  • Hvad hvis vi ønsker at opsige medarbejderen?

Når en medarbejder skal opsiges, er der en række forhold, som er vigtige at forholde sig til. Opsigelsesvarslets længde skal bl. a. afklares, derudover skal man vide om medarbejderen skal arbejde eller fritstilles i opsigelsesperioden, og om hvordan virksomheden forholder sig til evt. klausuler. Derudover skal virksomheden have styr på begrundelsen for opsigelsen. Er medarbejderen opsagt uden saglig begrundelse, kan medarbejderen måske kræve en godtgørelse efter fx funktionærloven eller Hovedaftalen mellem DA og LO. Yderligere skal virksomheden være opmærksomme på medarbejdere, der kan være særligt beskyttede som fx gravide eller barslende, medarbejdere med et handicap, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Har du brug for hjælp til kontrakter eller andre HR-spørgsmål?

Som medlem af IT-Branchen kan du altid kontakte vores juridiske rådgivning indenfor arbejds- og ansættelsesret, hvis du har spørgsmål om f.eks. arbejdsmiljø, afskedigelser og kontrakter.

Du kan også kontakte Dansk Erhvervs personalejuridiske hotline på 33 74 64 00.