Corona: Fritages it-leverandører for leverancer?

Fritager coronasituationen it-leverandøren for at fortsætte leverancer? Eller kan kunden blot stoppe it-projekter uden konsekvenser?

Corona har ført til en del hjemsendelser af medarbejdere, og har rodet godt og grundigt op i hverdagen hos mange virksomheder.

Derfor får vi lige nu rigtigt mange spørgsmål omkring, hvad COVID-19 betyder for it-leverancerne.

Hvornår kan en leverance lovligt stoppes eller udskydes pga. coronavirus?

Parterne kan naturligvis aftale en udskydelse. Det står altid partnerne frit for. Men som udgangspunkt skal aftaler overholdes – også aftaler om tidsplaner.

Derfor skal der som udgangspunkt også mere til, før at man kan stoppe eller udskyde en leverance.

Der kan dog i kontrakten være aftalt en udskydelsesret, og den kan altid anvendes til at udskyde en levering. Bemærk dog, at der typisk er en frist i kontrakten for at udnytte en udskydelsesret.

Er coronavirus eller hjemsendelse af medarbejdere force majeure?

Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma

”Ikke nødvendigvis. Force majeure er en udefrakommende og uberegnelig begivenhed, som medfører, at en part ikke skal opfylde sine kontraktretlige forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse af forpligtelserne skyldes force majeure-begivenheden,” siger Tim Nielsen, advokat og partner i DAHL Advokatfirma.

Hvorvidt COVID-19 eller hjemsendelsen af medarbejdere i sig selv udgør en ”udefrakommende og uberegnelig begivenhed” og dermed kan betegnes som force majeure, er usikkert.

Sammenhæng mellem COVID-19 og manglende opfyldelse af kontrakten

Netop den udskudte eller aflyste handling som f.eks. en leverance skal være direkte forårsaget af COVID-19 eller hjemsendelse som følge af coronavirus.

IT-Branchen arbejder i dag i overvejende grad uden fysisk tilstedeværelse, hvor møder kan holdes via Skype, Teams eller andet.

Det faktiske arbejde foregår online både til kundens system og til leverandørens egne systemer, ligesom alle medarbejdere normalt har mulighed for at koble sig på hjemmefra.

I de situationer, hvor fysisk kontakt ikke er absolut nødvendigt, vil det derfor næppe være muligt at udskyde leveringen.

Hvis fjernopkobling uden for en bestemt lokation ikke er mulig, eller hvis en medarbejder ikke har det nødvendige udstyr hjemme, kan det for en kortere tidsperiode være muligt at udskyde leverancer.

Dette er dog typisk forhold, som kan afhjælpes. Så selv situationer, som muligvis i starten kan begrunde en udskydelse, vil – lige så snart de burde være omgået – ikke længere kunne bruges som undskyldning.

Hvad med kunden?

Kunden har ikke bedre rettigheder end leverandøren. Kunden skal således medvirke til leverancerne, medmindre det er umuliggjort.

”Her gælder den samme vurdering. Kan en forhindring overvindes på nogen måde, så skal det gøres. Kunden kan altså ikke nødvendigvis nægte at fortsætte projektet – eller udskyde betalinger – blot fordi kunden ikke kan overskue det, har hjemsendt sine medarbejdere eller truffet andre valg herom,” udtaler Tim Nielsen.

Hvad gør jeg som leverandør?

  • Fortsæt levering som hidtil – kun ganske særlige situationer vil fritage dig for det
  • Hvis kunden ønsker at udskyde, bør dette undersøges nærmere. Er der en aftalt ret hertil? Er der reelt en force majeure-situation, eller er det blot ubelejligt?
  • Gå ud fra, at begge parter fortsat skal opfylde alle aftaler. Manglende opfyldelse vil i mange situationer udgøre en misligholdelse af aftalen

Vil du vide mere

Som medlem af IT-Branchen kan du altid ringe til vores erhvervsjuridiske hotline, 33 74 64 00 eller skriv vi skal ringe dig op på hotline@danskerhverv.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende coronavirus. Som medlem er det altid gratis at kontakte vores hotline.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig? Kontakt DAHL’s COVID-19 task force 24/7 for en nærmere drøftelse.