Digitalisering er vejen til forsat at modernisere og effektivisere den offentlige sektor. Men digitaliseringen bør ske med bedre øje for, at der skabes værdi og serviceforbedringer hos virksomheder og borgere.

Udfordring
Der er afgørende for opretholdelsen af vores velfærdssamfund, at Danmark ikke slækker på ambitionerne om fortsat at være langt fremme med digitaliseringen. Danmark skal også fremadrettet have en styrkeposition inden for offentlig digitalisering.

Med den demografiske udvikling vil der løbende blive færre i arbejdsstyrken og flere på forsørgelse. Det stiller krav til vores samfund. Enten må vi skære ned på serviceniveauet i en evigt nedadgående spiral, eller også må vi finde på nye måder at levere vores velfærdsydelser på. Tiden er inde til at satse målrettet på digitalisering af velfærdsområderne social, sundhed og uddannelse.

Den offentlige digitalisering skal gennemføres, så den giver mening for alle parter. Borgere og virksomheder skal sikres en god brugeroplevelse, og digitaliseringen skal understøtte den måde borgerne og virksomhederne arbejder og kommunikerer på. Gevinsten skal ikke kun kunne måles på finansloven, men også hos borgerne og virksomhederne som anvender de digitale løsninger.

Med it-udvikling – som med så mange andre opgaver – sikres det bedste resultat i et tæt samarbejde mellem den offentlige kunde og den private leverandør. Den offentlige kunde bør engagere sig i arbejdet, og sikre at viden og ansvar deles af både kunde og leverandør. Vi skaber de bedste løsninger i tæt samarbejde.


Indsats i 2017
  • Stop opgavetyveri. ITB vil arbejde for at stoppe den offentlige insourcing af it. It-udvikling og -drift bør som hovedregel ikke varetages af de offentlige myndigheder selv, men af markedet. Markedet kan levere bedre løsninger, mere fleksibilitet/skalerbarhed og i sidste ende lavere priser (TCO) end de offentlige myndigheder​.
     
  • Bedre offentlige indkøb. ITB vil fastholde og støtte det offentlige i at skabe et forbedret udbudsregime og –praksis, hvor udbudslovens nye muligheder for mere fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og samarbejde, rent faktisk benyttes, og som understøtter et velfungerende marked med både store og små leverandører. ITB vil blandt andet iværksætte en evaluering af brugen af det nye kodeks for kunde- og leverandørsamarbejde.
     ​
  • Gode brugerrejser i det offentlige. ITB vil understøtte og fastholde Regeringen, KL og Regionerne  på at indfri de gode ambitioner fra digitaliseringsstrategierne om at det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet, herunder sikre en brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor, der skaber bedre og mere sammenhængende velfærd.
     ​
  • Nytænk sundhedssystemet med teknologi og data. ITB vil udarbejde et indspil til en vision for et dansk sundhedssystem baseret på øget anvendelse af sundhedsteknologi og sundhedsdata samt bedre samarbejde og inddragelse af både borgere, sundhedsfaglige aktører og private leverandører.

 

Du er her