Tinder for landmænd

Via deres app, som startede som en slags Tinder for landmænd, søger Agrimatch at koble landmænd sammen og bekæmpe økonomisk ulighed i Myanmar.

Agrimatch

Selvom vi nok næppe kan forestille os et liv hvor fattigdom og korruption er dagligdag, er det stadig en realitet for rigtig mange mennesker i verdens udviklingslande.

Da mange landmænd bor langt fra byerne, har de ofte ikke mulighed for selv at sælge deres afgrøder, og de er derfor afhængige af såkaldte mellemmænd, som køber landmandens afgrøder, og sælger dem videre til distribution.

Da mange af landmændene kun kender til en enkelt mellemmand fra nærområdet, medfører det ofte at mellemmanden udnytter landmanden økonomisk, hvilket leder til en ond cirkel af korruption, gæld og fattigdom.

Netop hvordan Agrimatch søger at bryde denne onde cirkel og fremme den økonomiske lighed, belyste co-founder af Agrimatch, Ingrid Høgh Rasmussen, i hendes oplæg under dette års lederdøgn.

Agrimatch giver landmænd en stemme

Via geolokation og gruppechats kobler Agrimatch landmænd sammen med flere forskellige mellemmænd, så landmændene ikke er afhængig af blot en mellemmand. Derved får landmændene større forhandlingskraft, samt mulighed for at sikre sig at de ikke bliver snydt.

På samme tid kan landmænd også koble op med andre landmænd i nærområdet, så de sammen kan stå stærkere og kollektivt forhandle sig til bedre priser for deres afgrøder.

Mange andre løsninger har allerede fokuseret på at forbedre landmændenes vilkår, men det bliver ofte gjort ved helt at ekskludere mellemmanden fra ligningen.

Det er dog ikke en holdbar løsning, både fordi mellemmændene ikke bare kan skæres fra værdikæden uden lige, men også fordi det sætter flere ud af arbejde, hvilket ligeledes vil accelerere uligheden.

I stedet for helt at ekskludere mellemmanden, prøver Agrimatch at optimere forholdet mellem landmand og mellemmand, så alle parter bliver taget i betragtning.

Dermed forsøger Agrimatch at reducere den overordnede økonomiske og sociale ulighed for alle aktører i landbrugssektoren.

Vil du vide mere?

Hvis du også synes visionerne og ideerne bag Agrimatch lyder spændende, kan du tage et kig på denne lille og rørende mini-dokumentar, som rigtig fint beskriver hvordan Agrimatch søger at gøre en forskel.