Producentansvar

Producentansvar indebærer, at producenterne er ansvarlige for at indsamle og tage sig af kasserede produkter.

Producentansvaret er et politisk virkemiddel til at opnå miljømålene. Tanken er, at det skal motivere producenterne til at vælge produkter, som er mere ressourceeffektive, lettere at genbruge og ikke indeholder miljøfarlige stoffer.

Q&A om producentansvar:

1. Hvad indebærer producentansvaret for IT- og telekommunikationsprodukter – og hvad skal man som producent gøre for at opfylde kravene?
2. Hvad indebærer producentansvar for batterier og, hvad skal man som producent gøre for at opfylde disse krav?
3. Hvem betegnes som producent indenfor rammerne for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter?
4. Hvem betegnes som producent indenfor rammerne for producentansvar for batterier?
5. Hvilke love og regler gælder for genanvendelse og genvinding af brugt elektronik?
6. Hvilke love og regler gælder for indsamling af batterier?
7. Hvor meget genanvendes i Danmark?


1. Hvad indebærer producentansvaret for IT- og telekommunikationsprodukter – og hvad skal man som producent gøre for at opfylde kravene?


Svar: Ifølge forordning (2005:209) om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter skal virksomheder, som indfører sådanne produkter på det danske marked tilmelde sig og opgive oplysninger til DPA-System /Dansk Producent Ansvars register over elektriske og elektroniske produkter sat på det danske marked.

Eksempler på yderligere krav:

 • Produkterne skal mærkes med den overstregede affaldsbeholder samt informationer, som gør det muligt at identificere den ansvarlige producent.
 • Producenten skal være tilmeldt et indsamlingssystem (det gælder husholdningsprodukter, producenter af andre typer af produkter kan have egne systemer).
 • Tage sig af affaldet fra deres produkter.
 • Afsætte økonomiske garantier (gælder for husholdningsprodukter).
 • Biddrage til oplysning til borgere

2. Hvad indebærer producentansvar for batterier og, hvad skal man som producent gøre for at opfylde disse krav?


Svar: Batterier kan indeholde stoffer, som påvirker vores miljø negativt. Derfor er det vigtigt at alle batterier indsamles.

Der har siden januar 2009 været producentansvar på batterier i Danmark. Det indebærer, at producenterne skal tage ansvar for, at alle batterier som sælges også samles ind og genbruges.

Som producent skal du bl.a. gøre følgende:

 • Tilmelde dig og indgive oplysninger til DPA-System /Dansk Producent Ansvars register
 • Mærke dine batterier
 • Være del af et indsamlingssystem
 • Give oplysninger og information

3. Hvem betegnes som producent indenfor rammerne for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter?


Svar: Den som producerer og sælger elektriske og elektroniske produkter.

 • Den som importerer og siden sælger elektriske og elektroniske produkter.
 • Den som sælger direkte til en anden forbruger i et andet land i EU og, hvor der ikke er en producent, som tager i mod produktet (også kaldet fjernsalg).
 • DPA-registret er også tilgængeligt for producenter fra andre EU-lande.

Du er ikke producent, hvis du:

 • kun er forhandler i Danmark, dvs.,. hvis du ikke producerer eller importerer produkter selv
 • kun er distributør (og ikke importør)
 • kun låner, udlejer eller leaser produkter

4. Hvem betegnes som producent indenfor rammerne for producentansvar for batterier?


Svar: Den, som producerer og sælger eller overdrager batterier i Danmark

 • Den, som importerer og sælger eller overdrager batterier i Danmark
 • DPA-registeret er også tilgængeligt for producenter fra andre EU-lande.

Du er ikke producent, hvis du:

 • hverken producerer eller importerer batterier selv, men fx. forhandler batterier
 • låner, udlejer eller leaser batterier

5. Hvilke love og regler gælder for genanvendelse og genvinding af brugt elektronik?


Svar: Det er Miljøstyrelsen i samarbejde med DPA, der håndhæver regler og love omkring WEEE og producentansvar.

Reglerne ændres løbende så man opfordres til at holde sig opdatere på Miljøstyrelsens of DPA’s hjemmesider, hvor man kan hente de konkrete lovregler.


6. Hvilke love og regler gælder for indsamling af batterier?


Svar: Batteriindsamlingen i EU er underlagt EU-direktiv 2006/66/EU.

I Danmark blev direktivet omsat med en svensk batteriforordning, som trådte i kraft i januar 2009.

Se DPAs og Miljøstyrelsens hjemmeside for gældende bestemmelser.


7. Hvor meget genanvendes i Danmark?


Svar: Danskerne er engagerede når det gælder genanvendelsen af deres elektronik. Der indsamles mobiltelefoner, elpærer, hårtørrere, computere, tv-apparater, spil og batterier.

Ifølge Ressourcestrategi DK fra 2013 er Danmark et af de bedste lande i EU til at indsamle elektronikaffald og batterier fra husholdninger. Der indsamles årligt knap 100.000 tons.

Hurtig teknologisk udvikling fører til, at udbuddet af små el-produkter stiger. I dag findes der elektronik i stadig flere og nye produktgrupper.

Opdateret 27.10.2014