Politikere og befolkningen er (måske) for første gang enige

I forbindelse med det kommende kommunalvalg har IT-Branchen stillet alle kandidaterne en række spørgsmål. Og specielt på ét punkt, er lokalpolitikere og danskerne fuldstændigt enige.

88,7% af kandidaterne til kommunalvalget mener, at it skal på skemaet som et skabende fag i folkeskolen.

I sommer spurgte Danmarks Statistik danskerne om det samme, og her svarede 89% af befolkningen, at it- og teknologiforståelse bør være et obligatorisk fag i folkeskolen.

”Jeg kender ikke til fortilfælde, hvor både politikerne på tværs af partier og befolkningen er så enige om en ting. Det sender jo et klart signal om et Danmark, der vil have it ind som et kreativt og skabende fag i folkeskolen. Nu mangler vi kun, at vores politikere på Christiansborg forstår sagens alvor og kommer i arbejdstøjet,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Lige nu har 137 klasser landet over kodning og it på skoleskemaet i forbindelse med Coding Class-projektet, og endnu flere klasser står klar til at gøre det samme.  

Lokalpolitikere er digitalt parate

På tværs af alle partier er politikerne klar til den digitale fremtid og er bevidste om, hvor vigtigt gode teknologiske vilkår er for kommunen.

92,4% mener f.eks., at deres kommune skal have en klar strategi for bedre mobil og/eller bredbåndsdækning, mens 74,5% mener, at kommunen skal sætte midler af til oplysning og kurser om databeskyttelse og it-sikkerhed for borgere, virksomheder og institutioner.

”Politikerne ved godt, at kommunens vækstmuligheder og tiltrækningskraft i høj grad hænger sammen med, hvordan de håndterer et digitalt lokalsamfund. Så det er positivt, at så mange byder fremtiden indenfor,” udtaler Birgitte Hass.  

Der er også emner, der skiller vandene

Visse spørgsmål deler dog politikerne. Spørger man, om det er i orden, at kommunen udvikler egne it-løsninger i konkurrence med erhvervslivet, er 52,6% enige/meget enige, mens 36,1% er uenig/meget uenige.

Til spørgsmålet om kommunen bør tillade forsøg med selvkørende biler på vejene senest i 2018, er 49,0% enige/meget enige, mens 31,5% er uenige/meget uenige.

”En stor del af kommunens fremtidige beslutninger kommer til at dreje sig om teknologi og digitalisering. Så det er vigtigt, at man også lige undersøger, hvor ens kandidat står på den front,” slutter Birgitte Hass.

Det har kandidaterne svaret på tværs af partier og kommuner

1. Min kommune skal have en klar strategi for bedre mobil og/eller bredbåndsdækning
Meget enig 64,2%
Enig 28,2%
Uenig 2,3%
Meget uenig 1,7%
Ingen holdning 3,6%  

2. I min kommune skal it på skemaet som et skabende fag i folkeskolen 

Meget enig 49,6%
Enig 39,1%
Uenig 6,3%
Meget uenig 1,9%
Ingen holdning 3,2%  

3. Det er helt i orden, at vores kommune udvikler egne it-løsninger i konkurrence med erhvervslivet

Meget enig 18,7%
Enig 33,9%
Uenig 25,2%
Meget uenig 10,9%
Ingen holdning 11,3%  

4. Jeg vil se på muligheden for at indføre robotter i borgernære funktioner (f.eks. borgerservice, hjemmehjælp, genoptræning) 

Meget enig 25,8%
Enig 43,0%
Uenig 20,5%
Meget uenig 7,6% Ingen holdning 3,0%  

5. Kommunen skal især satse på at tiltrække digitale iværksættere 

Meget enig 30,5%
Enig 39,0%
Uenig 15,6%
Meget uenig 1,6%
Ingen holdning 13,3%  

6. Kommunen skal sætte midler af til oplysning og kurser om databeskyttelse og it-sikkerhed for borgere, virksomheder og institutioner 

Meget enig 31,5%
Enig 43,0%
Uenig 15,5%
Meget uenig 3,1%
Ingen holdning 7,0%  

7. Kommunen bør tillade forsøg med selvkørende biler på vejene senest i 2018 

Meget enig 20,6%
Enig 28,4%
Uenig 23,8%
Meget uenig 7,7%
Ingen holdning 19,5%