Offentlig digitalisering der skaber værdi

Digitalisering er vejen til forsat at modernisere og effektivisere den offentlige sektor. Men digitaliseringen bør ske med bedre øje for, at der skabes værdi og serviceforbedringer hos virksomheder og borgere.

Udfordring
Der er afgørende for opretholdelsen af vores velfærdssamfund, at Danmark ikke slækker på ambitionerne om fortsat at være langt fremme med digitaliseringen. Danmark skal også fremadrettet have en styrkeposition inden for offentlig digitalisering.

Med den demografiske udvikling vil der løbende blive færre i arbejdsstyrken og flere på forsørgelse. Det stiller krav til vores samfund. Enten må vi skære ned på serviceniveauet i en evigt nedadgående spiral, eller også må vi finde på nye måder at levere vores velfærdsydelser på. Tiden er inde til at satse målrettet på digitalisering af velfærdsområderne social, sundhed og uddannelse.

Den offentlige digitalisering skal gennemføres, så den giver mening for alle parter. Borgere og virksomheder skal sikres en god brugeroplevelse, og digitaliseringen skal understøtte den måde borgerne og virksomhederne arbejder og kommunikerer på. Gevinsten skal ikke kun kunne måles på finansloven, men også hos borgerne og virksomhederne som anvender de digitale løsninger.

Med it-udvikling – som med så mange andre opgaver – sikres det bedste resultat i et tæt samarbejde mellem den offentlige kunde og den private leverandør. Den offentlige kunde bør engagere sig i arbejdet, og sikre at viden og ansvar deles af både kunde og leverandør. Vi skaber de bedste løsninger i tæt samarbejde.


Indsats i 2018

  • Udvikling af et udspil om hvordan det offentlige bør købe ind for at understøtte et innovativt og konkurrencedygtigt marked bedst muligt. Fokus bl.a. på rettigheder, insourcing, standard-system vs projekt og adoption af nye teknologier som machine learning, robotter etc.
  • Med afsæt i de nye persondataregler lægge pres på, at der generelt åbnes op for muligheden for at flere systemer kan leveres på cloud-platforme. Tendensen til, at flere løsninger leveres som en service frem for et produkt, bør understøttes i lovgivning, kontrakter, krav og praksis fra det offentlige. Fokus på barriererne for anvendelse af cloudløsninger i dag, og hvad skal der til at for at fjerne dem.
  • Udarbejde fælles anbefalinger til bæredygtigt indkøb af IT-produkter og services. Gennem markedsdialog med relevante myndigheder og organisationer fremme bæredygtigt indkøb af IT-produkter og services. Læs vores anbefalinger her: 5 anbefalinger til bæredygtigt indkøb