SKI er dybt afhængig af dialog med branchen

Bedre løbende dialog skal gøre det nemmere for både SKI og leverandørerne at samarbejde om bæredygtige indkøb.

For det er afgørende for de gode udbud, at SKI er i løbende dialog med branchen. Det gør sig især gældende, når vi taler om bæredygtigt indkøb, som er i rygende udvikling hos kommunerne og med Københavns Kommune, som en af fanebærerne. Den bæredygtige omstilling er for alvor i gang og it-erhvervet spiller en central rolle i den omstilling.

Af den årsag var SKI også inviteret til dialog med IT-Branchens bæredygtighedsudvalg i tirsdags. Målet var netop at danne det videre grundlag for en bedre dialogproces og opretholde den faste dialog mellem SKI og leverandører i forbindelse med bæredygtighedsambitioner.

”SKI har fokus på leverandørinddragelse. Dette gælder både i forbindelse med vores forundersøgelse, inden et udbud igangsættes, i den efterfølgende markedsundersøgelse, men især også i forbindelse med den tekniske dialog, når vi bl.a. taler krav til bæredygtighed, miljø og CSR. Vi ser frem til fortsat god sparring med IT-Branchen”, udtaler Katrine Pape Huldahl, CSR-ansvarlig i SKI.

Allerede efter sidste års nye udbudslov er der sket en udvikling i den positive dialog mellem SKI og leverandører, så det går altså den rigtige vej frem. Men der er plads til forbedring af det gode samarbejde med SKI og leverandørerne. Særligt den tekniske dialog blev på mødet vendt som et område med plads til forbedring.

Udfordringen er især et hav af eksperter og meget lidt viden, om hvilke eksperter hos leverandører og eksterne konsulentvirksomheder, der ved netop det, man skal bruge om det konkrete udbud. I dag benytter SKI løbende sinenetværksgrupper, som en ekstra mulighed for feedback og videndeling.

Derudover var der flere eksempler om gensidig forbedring lagt på bordet. IT-Branchen efterlyser en bedre håndtering eller harmonisering af de over 70 forskellige miljømærkninger, der eksisterer på markedet i dag.

“Det nye EU direktiv (EU Public Procurement Directive), som er implementet i dansk lovgivning, bringer en række nye udfordringer, som vil være svære at håndtere, især for små og mellemstore it-virksomheder. Udfordringerne er som følger: miljømærkninger (som nu inkluderer sociale aspekter), ‘supply chain working conditions’ og at livscyklus pris beregninger  kræver tekniske standarder. Når det er sagt, er det en positiv udvikling med øget dialog mellem offentlig sektor og IT-Branchen, som uden tvivl vil give bedre specifikationer og derved bedre udbudskvalitet.” understreger Hans Wendschlag, formand for IT-Branchens bæredygtighedsudvalg.

Tre nye bud om udbud

På baggrund af diskussionerne på mødet fremkom følgende anbefalinger til leverandører, som gerne vil være med til at skabe mere bæredygtighed i udbud:

  • Bredere deltagelse i dialogmøder og for at harmonisere tilbud bedre på tværs af kunde og leverandør
  • Benyt TCO værktøjet og hold dig opdateret gennem faglige nyheder om Bæredygtighed, miljø og CSR.
  • Bæredygtighed koster. Miljø og samfundsansvar er svært at skrive ind i udbud, så del gerne standarder og gode modeller for udregning af effekt med SKI.

Om SKI’s bæredygtige udbud

SKI arbejder med udbud i tre forskellige lag inden for bæredygtighed. Først og fremmest har SKI et standard CSR-bilag, som er en del af alle udbud. SKI har derudover fokus på Energistyrelsens krav på it-udbud, Miljøstyrelsens kemikrav, samt EU’s standarder.