Har du styr på de grønne udbudsregler?

Fremover kommer der miljø- og klimakrav i alle udbud. Det betyder, at din virksomhed kan blive valgt fra, hvis andre har bedre styr på de grønne regler end dig.

Københavns Kommune sætter miljø- og klimakrav i alle udbud for at fremme den grønne dagsorden.

Det kan eksempelvis være krav om et lavt energiforbrug og dermed lavere CO2-udledning eller krav om, at produkterne ikke må indeholde farlige kemikalier.

Det var en af hovedpointerne, da IT-Branchens Bæredygtighedsudvalg (Miljø & CSR) i sidste uge mødtes med Københavns Kommune for at drøfte fremtiden for de bæredygtige udbud i det offentlige.

Det betyder altså, at man som leverandør fremover, skal have styr på kravene for bæredygtighed for at vinde offentlige udbud. Københavns Kommune forventer, at der i fremtiden stilles miljø- og klimakrav til hele produktets livscyklus, og at det cirkulære perspektiv om genbrug også bliver tænkt ind i deres udbud og indkøb.

Det har også længe været af IT-Branchens ønsker, som skal gøre det mere overskueligt for leverandørerne at leve op til klimakravene. Som det ser ud nu, mangler de eksisterende udbudsformer i høj grad overvejelser om, cirkulær økonomi, altså genbrug, og nye modeller for at måle bæredygtighed, som en helhed – og ikke blot et spørgsmål om CO2.

”Det er positivt at Københavns Kommunes stiller høje krav til bæredygtighed i deres udbud. IT-Branchen har længe arbejdet for bedre samarbejde mellem it-leverandører og udbydere med det mål at forbedre bæredygtighedskrav i offentlige udbud,” siger Hans Wendschlag, formand for IT-Branchens miljøudvalg.

Anbefalinger til fremtidens udbud

På baggrund af diskussionerne i udvalget fremkom følgende anbefalinger til leverandører, som gerne vil være på forkanten med grønne udbudskrav i fremtiden:

  1. Kig på internationale standarder, når det gælder miljømærker, men tænk også ud af boksen, når du skal tænke din virksomhed bæredygtig – Bæredygtighed er mange andre ting end et mærke.
  2. De virksomheder, der leverer mere end minimumkrav for bæredygtighed skal belønnes. Det giver virksomhedernes miljø- og CSR-ansvarlige bedre muligheder for at drive grøn omstilling internt.
  3. Virksomheder, der tænker smart city ind i deres løsninger, som kan optimere energiforbrug og frembringe nye innovative løsninger på baggrund af data, skal belønnes.
  4. Leverandører kan finde markedsdialog og videndeling om Cirkulær økonomi i offentlige udbud på Comdia udbudsportal

”I miljøudvalget vil vi fremadrettet sikre en løbende dialog med det offentlige i Danmark, som vil sørge for at de krav, der stilles er ambitiøse, relevante og muliggør konkurrence mellem leverandørerne,” fortæller Hans Wendschlag.

Find også IT-Branchens spørgsmål og svar om grøn it her.

Du kan også altid besøge vores temaside om it-udbud, hvor du kan finde yderligere fakta, råd og vejledning om it-udbud til det offentlige.