Rammes danskerne af ny skjult skat?

Ny skjult teknologiskat kan straffe danskerne for en adfærd, de slet ikke har. Det mener IT-Branchen er problematisk.

Politikerne er i gang med at kigge på blankmedieordningen, der kompenserer kunstnere for lovlig kopiering af deres værker ved at lægge en afgift på bl.a. alle tomme cd’er og dvd’er. IT-Branchen er nervøs for, at kompensationen ender som en ny skjult teknologiskat, der intet har med danskernes reelle adfærd at gøre.

Ny skjult teknologiskat?

Det er bekymrende, når IT-Branchen hører, at politikerne overvejer at erstatte ordningen med en afgift på alle enheder, der kan gemme data.

Det ville betyde, at forbrugerne, der allerede har betalt for deres musik og film gennem f.eks. streamingtjenester, skulle betale samme regning til kunstnerne, hver gang de købte en ny mobil, iPad, pc eller elektronisk dukke til børneværelset – og uanset om de rent faktisk downloader musik eller film til disse enheder. Altså en helt ny afgift, der intet har med kompensation for lovlig privat kopiering at gøre, men som vil ramme stort set alle, der køber elektroniske enheder.

Tag udgangspunkt i virkeligheden

IT-Branchen støtter, at ordningen revideres, da teknologien og forbrugeradfærden for længst er løbet fra brugen af cd’er, minidisc’s og dvd’er. Men at overføre afgiften på lagermedier som man teoretisk set kan downloade musik film til, er ikke nødvendigvis den rigtige løsning.

Meget tyder nemlig på, at forbrugerne ikke længere laver private kopier eller downloader. I stedet bruger vi tjenesterne på det hastigt voksende streamingmarked, hvor man allerede betaler for adgangen til indholdet, herunder ofte også for at kunne downloade musik og film til evt. offline-brug.

”Tiden, hvor man lavede private kopier og downloadede indhold i stor stil, er forbi. I dag bruger vi streaming-tjenester, hvor vi betaler for at høre musikken direkte uden at downloade, eller hvor abonnementet inkluderer muligheden for at kunne downloade til offline brug,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Start med en analyse

IT-Branchen er helt enig i, at kunstnerne naturligvis skal kompenseres for forbrugernes private lovlige kopiering. Men opfordrer til, at revisionen af ordningen tager udgangspunkt i virkeligheden.

”Lad os starte med at finde ud af, om danskerne rent faktisk køber og downloader deres musik og film, hvorefter de så kopiere den til alle deres elektroniske enheder. Jeg tror nemlig, at adfærden er en helt anden,” siger Birgitte Hass.

Før man går i gang med at revidere blankmedieordningen, bør man ifølge Birgitte Hass først og fremmest lave en relevant analyse, der viser, hvordan danskerne rent faktisk bruger musik og film i dag. Ellers kan man risikere at lægge en skjult skat på en adfærd, som ingen har.

Samarbejde med Branchen Forbrugerelektronik

IT-Branchens holdning til en ny blankemedieordning er, at man skal tage udgangspunkt i danskernes reelle forbrug og kompensere kunstnerne på baggrund af det faktiske omfang af lovlige kopieringer. 

Derfor er IT-Branchen og Branchen Forbrugerelektronik (BFE) også gået sammen, og arbejder i disse dage intenst for, at vi undgår en helt ny teknologiskat bl.a. gennem en række bilaterale møder med politikere og andre interessenter. Sammen vil vi også forsøge at løfte sagen i det udvalg, som Kulturministeriet netop har besluttet at nedsætte med henblik på at se på ordningen.