Manglende studiepladser er til skade for Danmarks digitalisering

Igen i år har man på tværs af Danmarks it-universiteter måtte afvise mange velkvalificerede ansøgere. Ansøgere som erhvervslivet i den grad efterspørger.

Manglende studiepladser er til skade for Danmarks digitalisering

Festen er endnu en gang udsat, og det er med stor beklagelse hos IT-Branchen, at så mange velkvalificerede unge igen i år må afvises – blot fordi der ikke er råd til at oprette flere pladser.

”Hele arbejdsmarkedet hungrer jo efter unge med it-kompetencer, og det viser vores årlige IT-Barometer også. Her meddeler en tredjedel af vores medlemmer, at de helt har måtte opgive at få løst digitale opgaver, samt besætte ledige it-stillinger. Og det får ikke bare it-branchen til at lide, det betyder også, at Danmarks digitalisering sættes ned i fart,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

En rapport fra Uddannelses- Forskningsministeriet viser, at der fra 2018 til 2019 er sket en stigning i optaget på it-uddannelserne med 153 personer, hvilket svare til en stigning på 3%.

Fra 2017 til 2018 steg optaget på it-uddannelserne med 151 pladser. Det viser en positiv fremgang, men det er stadig langt fra nok, hvis efterspørgslen fra erhvervslivet og ambitionerne i teknologipagten skal mødes.

”It-uddannelserne oplever år for år stigende interesse fra de studerende, som står i kø for at uddanne sig inden for it. Men de alt for få studiepladser på landets universiteter betyder, at stort set en tredjedel af de unge afvises, og det er under al kritik når efterspørgslen efter dem er så høj,” udtaler Birgitte Hass.

Ifølge tal fra regeringen vil vi allerede i 2030 komme til at mangle op imod 19.000 it-specialister i Danmark, og det viser, at vi har brug for aktiv handling her og nu, ellers kommer Danmarks erhvervsliv og fremtidige konkurrencedygtighed i den grad til at lide.

En økonomisk håndsrækning er nødvendig

For at imødekomme manglen på bl.a. it-folk lancerede regeringen tilbage i 2018 teknologipagten, som har til mål at øge optaget på STEM uddannelser med 20% over de næste 10 år.

Men ser man på årets optag på STEM uddannelserne, er der langt til at indfri regeringen ambition.

Fra 2017 til 2018 steg andelen af pladser på STEM uddannelserne med blot 1%, og også i år er andelen af pladser kun steget med 1%.

”Der er masser af god vilje og energi bag Teknologipagten, som vi varmt støtter. Men gode hensigter gør det ikke alene. Der er brug for en økonomisk håndsrækning til universiteterne, så de kan skrue op for optaget på de efterspurgte uddannelser, samt for politikere, der er deres samfundsansvar bevidst og som tør handle,” slutter Birgitte Hass.