Hvordan kan du fastholde dine it-medarbejdere og lokke nye til?

Løn er det mest afgørende, når it-professionelle overvejer at skifte job. Men løn kan ikke stå alene. Mulighed for hjemmearbejde og pension er også noget, som medarbejderne finder vigtigt. Det viser ny analyse fra Computerworlds it-jobbank.

51% af de it-professionelle svarer, at fast løn er det vigtigste gode i forhold til eksempelvis attraktiv pension, mulighed for hjemmearbejde osv. Samme mønster viser sig, når vi ser på jobskifte. Her er lønnen den allervigtigste årsag, når it-professionelle overvejer et jobskifte.

Det viser resultaterne fra Computerworld it-jobbanks nyeste analyse om vigtigheden af løn og personalegoder. Udover fast løn viser hjemmearbejde sig også som et vigtigt gode blandt medarbejdere, hvor 39% har angivet det som særdeles vigtigt. Attraktiv pension synes cirka hver tredje er enormt vigtigt, mens hver fjerde finder antallet af feriedage vigtigt.

Når vi ser hvem, der vægter de forskellige de forskellige goder, så viser der sig et interessant mønster. Her kan vi se, at det især er de unge, der fokuserer på fast løn, mens dem med familier fokuserer på hjemmearbejde og feriedage, hvor de ældre har fokus på pension. Det samme mønster viste sig i Computerworld analyse af, hvordan man rekrutterer medarbejdere.

” Vi er i en situation, hvor mange efterspørger it-professionelle, samtidig med, at der slet ikke er arbejdskraft nok til at dække efterspørgslen. Hvis man vil tiltrække sig arbejdskraft, så peger analysen på, at man ikke kun skal fokusere på den faste løn. Mulighed for hjemmearbejde, feriedage osv. Skal alt sammen i spil for at tiltrække de dygtigste medarbejdere,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. Direktør i IT-Branchen.

Faste rammer er blevet vigtigere under Coronakrisen

Coronakrisen har også sat et betydningsfuldt aftryk på vores arbejdsmarked, viser tal fra analysen.

Muligheden for hjemmearbejde er blevet vigtigere fra 2020 til 2021, hvor andelen, der angiver det som meget vigtigt er steget fra 35 til 39%. Samme mønster viser sig også i vigtigheden af en attraktiv pension, hvor 25% angav det som meget vigtig i 2020 mod 29% i 2021. Fast løn og forsikringer har ligeledes fået større betydning i perioden.

”Analysen peger på, at Coronakrisen har givet de it-professionelle et større behov for faste rammer og sikkerhed. Det skyldes helt klart de store omvæltninger, som vores arbejdsmarked har været præget af de sidste par år. Det er vigtigt at have sig for øje, at behovene skifter, når man gerne vil tiltrække fremtidens talenter, så kan man ikke forvente, at der eksisterer samme behov som på arbejdsmarkedet før Coronakrisen”, udtaler Natasha Friis Saxberg.

Om analysen

Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse med 2.500 deltagere fra Computerworld it-jobbanks og Computerworlds databaser. Besvarelserne er indhentet i juni – august 2021. De adspurgte it-professionelle er i alderen 18-65 år, og både ansatte i den private og offentlige sektor er repræsenteret.

Vil du vide mere?

Vil du gerne selv læse Computerworlds it-jobbanks seneste analyse, så kan du finde analysen her

Vil du vide mere om, hvordan du bedst rekrutterer it-professionelle til din virksomhed, så læs med her

Vil du gerne blive klogere på hvor mange virksomheder, der lige nu står og efterspørger arbejdskraft, så læs med her, hvor IT-Branchen foretog en analyse blandt medlemmer

Vil du gerne vide endnu mere om it-kompetencer, og hvordan IT-Branchen arbejder med at understøtte denne dagsorden, så er du mere end velkommen til at kontakte Mette Lundberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *