Ny formand i Rådet for Digital Sikkerhed

Rasmus Theede, som til daglig er Koncernsikkerhedschef i KMD og medlem af IT-Branchens sikkerhedsudvalg, indtræder som ny formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Med indstiftelsen af den nye formand styrkes samarbejdet mellem Rådet og IT-Branchen yderligere.

”IT-Branchen er stærkt repræsenteret i Rådet for Digital Sikkerhed, og der er mange, der sidder i IT-Branchens Udvalg for IT-sikkerhed, der også sidder med i bestyrelsen i Rådet for Digital Sikkerhed. På den måde er der et tæt samarbejde mellem de to organisationers arbejde, der kan lede til positive synergieffekter,” siger Rasmus Theede.

IT-Branchens og Rådet for Digital Sikkerheds agendaer har mange fælles mål, hvorfor et tæt samarbejde kan give mere pondus til indsatsen.

”De to organisationer er helt på bølgelængde og deler mange ambitioner og mærkesager. Der eksisterer fx et fælles fokus på, at sikkerhed ikke skal bremse digitaliseringen, men at der skal skabes en balance, hvor der både tages hensyn til digitaliseringsbehovet og de muligheder, der ligger i digitaliseringen samtidigt med, at den øgede digitalisering selvfølgelig skal stå i balance til fx borgerens ret til privatliv. På de fælles mål og mærkesager, der eksisterer mellem de to organisationer, giver det jo god mening at arbejde tæt sammen. Og der er det jo så en fordel at ITB er stærkt repræsenteret i Rådet.,” siger Rasmus Theede.

Læs mere om det nye formandskab her