Få adgang til IT-Branchens lønstatistik 2020

Igen i år producerer vi i IT-Branchen en lønstatistik, som giver vores medlemsvirksomheder præcis indsigt i de faktiske lønforhold i branchen. Den nuværende coronakrise har kun gjort statistikken endnu mere aktuel.

Mange virksomheder i it-branchen oplever at have svært ved at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere, hvilket ofte kommer sig af, at mange virksomheder har svært ved at gennemskue om deres lønpakker er konkurrencedygtige ift. resten af markedet.  

Uden den rette viden om lønforholdene i branchen, kan det som arbejdsgiver være svært at holde sig lige så meget på forkant som medarbejderne under lønforhandlingerne. 

Coronakrisen er en ny særlig situation, som påvirker mange virksomheders indtjening, og det er derfor endnu vigtigere at ramme rigtigt med løn og øvrige vilkår. IT-Branchen producerer derfor igen i år en skræddersyet analyse af danske it-lønninger. 

Formålet med lønstatistikken er at ruste ledelsen til at fastlægge og argumentere for et fornuftigt og branchesammenligneligt lønniveau. 

Bidrag og få lønstatistikken tilsendt 

Som medlem af IT-Branchen har I mulighed for at få gratis adgang til lønstatistikken. I skal blot deltage og bidrage med oplysninger til lønstatistikken.

Med rapporten vil virksomhedsledere kunne se lønstatistik fordelt på bl.a. titel, postnummer, stillingstype, bonusordning og pension. 

Lønstatistikken er udformet i tæt samarbejde med vores medlemmer, og er kun tilgængelig for direktører og HR-ledere og ikke for medarbejderne i virksomheden. 

Den statistiske bearbejdning af data varetages for IT-Branchen af et eksternt bureau, for at sikre fuld anonymitet. 

Alle virksomheder der bidrager til lønstatistikken får tilsendt den fulde rapport gratis. 

Vi håber, at I som medlem af IT-Branchen har lyst at være med. Jo flere virksomheder der bidrager med data, jo bedre og mere realistisk resultat kan vi opnå. 

Du bidrager til IT-Branchens lønstatistik ved at udfylde og sende dette skema til stine@stinenormann.dk senest den 13. maj.

Du kan også læse mere om lønstatistikken i denne vejledning.