Få adgang til IT-Branchens lønstatistik 2019

Evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere er altafgørende i it-branchen. Hvordan ligger jeres lønninger i forhold til markedet?

Få adgang til IT-Branchens lønstatistik

Igen i år producerer vi i IT-Branchen en lønstatistik, som giver vores medlemsvirksomheder hurtig og præcis adgang til viden om lønniveauet i branchen.

Formålet med lønstatistikken er, at ruste ledelsen til at fastlægge og ikke mindst argumentere for et fornuftigt og branchesammenligneligt lønniveau.

Vi håber, at I som medlem af IT-Branchen har lyst at være med. Jo flere virksomheder der bidrager med data, jo bedre et resultat.

Alle medlemmer, der bidrager til statistikken, får tilsendt den fulde rapport gratis. Virksomheder der ikke har ønsket at deltage, vil derimod skulle købe sig til den endelige rapport for 4000kr.

Deltag ved at udfylde og uploade dette skema til stine@stinenormann.dk via https://filboks.dk/send/ senest d. 30. april.

Læs mere om lønstatistikken i denne korte vejledning.