Er din virksomhed klar til Brexit?

Brexit kommer tættere og tættere på, og i takt med at datoen nærmer sig, går bølgerne højt. Selvom der er uenigheder i parlamentet, kan man dog ikke komme udenom, at UK forlader EU. Så hvad skal man som virksomhed være opmærksom på når UK officielt træder ud af EU?

Er din virksomhed klar til Brexit?

Soft Brexit, hard Brexit, deal eller no-deal – kært barn har mange navne. Ligegyldigt hvad, så skal vi inden længe vinke farvel til UK som medlem af EU.

Uanset hvad udfaldet af Brexit-forhandlingerne bliver, anbefaler Dansk Erhverv derfor, at man som virksomhed forbereder sig på et no-deal Brexit. Altså scenariet hvor UK træder 100% ud af EU. Et sådant scenarie vil have flere forskellige implikationer, man som virksomhed skal være opmærksom på.

Det kommer brexit til at betyde

Et no-deal Brexit vil betyde, at der vil komme til at skulle etableres et helt nyt handelslandskab mellem EU-landende og UK, og der er derfor nogle punkter, man som virksomhed især skal være opmærksom på i interaktionen med UK efter Brexit.

”En af de fire friheder, hvorpå EU er bygget, går på varernes fri bevægelighed mellem medlemsstaterne. Ved et no-deal Brexit vil det komme til at betyde, at denne mulighed ikke længere er tilgængelig, og at man som virksomhed skal vænne sig til tanken om nye import- og eksportaftaler med UK,” siger Lasse Hamilton, EU- og International Chef i Dansk Erhverv og fortsætter.

”En anden af de fire friheder der vil blive berørt af et potentielt no-deal Brexit, er den frie bevægelighed for arbejdskraft. Ved et no-deal Brexit vil det betyde, at man i fremtiden vil have sværere ved at rejse ind i UK. Dog har man vedtaget, at de EU-borgere som ved Brexit er bosat i UK, stadig vil have tilladelse til at blive boende.”

Hvad betyder Brexit for IT-virksomheder?

Udover at nogle af EU’s grundsten vil blive påvirket af Brexit, er der også nogle punker som især er vigtige for it-virksomheder. Mange virksomheder, der arbejder med it og teknologi, arbejder ofte med at søge licenser og patenter samt med dataoverførsler, og det er nogle områder man som it-virksomhed især skal være opmærksom på ift. Brexit.

”Som virksomhed skal man være opmærksom på, at de kontrakter, licenser og patenter, man som EU-virksomhed arbejder under og er compliant med, ikke længere vil være gældende i UK. Hvis man har en licens som er gældende i EU, vil det altså ikke nødvendigvis være gældende i UK efter Brexit,” siger Lasse Hamilton og slutter.

”Derudover arbejder it-virksomheder ofte med data, og dataoverførsler er derfor en stor del af deres arbejde. Eftersom UK indtil nu har været en del af EU, har UK været underlagt GDPR-lovgivningen. Men dette er ikke nødvendigvis sådan, det vil være i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at man i sine kontrakter med eventuelle partnere i UK får udarbejdet nogle specifikationer omkring håndteringen af dataoverførsler.”

Brexit kort fortalt

Oprindeligt stod UK til at skulle forlade EU den 29. marts, men Teresa May har nu fået tilbudt en forlængelse indtil den 22. maj. Tilbuddet om en forlængelse til 22. maj, skal dog op til afstemning i det britiske parlament inden den 29. marts. Hvis et flertal i parlamentet stemmer nej til forlængelsen, vil Brexit blive forlænget indtil den 12. april, hvor man i EU forventer at UK inden denne dato, har udarbejdet en videre plan for Brexit.

Ydermere, er det uanset hvilket forlængelsesperiode der går igennem, muligt for Teresa May at fremlægge hendes ”withdrawal agreement” for parlamentet, for 3. gang.

Teresa May har allerede fremlagt denne aftale to gange for parlamentet, men den er blevet stemt ned med stort flertal begge gange.

Hvis denne aftale bliver vedtaget på et eventuelt 3. valg, vil det betyde, at UK vil have en overgangsperiode indtil 1. januar 2021, hvor UK stadig vil være en del af det indre marked, men ikke have nogle former for politisk indflydelse i EU. I mellemperioden er det også muligt for UK at forhandle sig til en fremtidig handelsaftale med EU.

Der er altså stadig flere potentielle scenarier, og flere ting kan ske undervejs i processen mod et endeligt Brexit. Hvad, der dog er sikkert, er, at Brexit vil komme til at påvirke dagsordenen, ikke kun i EU-landende i fremtiden, men på tværs af hele verdenen.

Vil du vide mere om Brexit?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du som it-virksomhed skal håndtere Brexit, kan du læse mere på Dansk Erhvervs Brexit-univers, EU Parlamentets Brexit preparedness univers, eller på Erhvervsstyrelsens informationssite omkring Brexit.

IT-Branchen har også et internationaliseringsnetværk, hvor man kan få adgang til eksperter og lære af andres erfaringer med at gøre forretning i udlandet.

Tag fat i Sif Neldeborg, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan hjælpe med mht. internationale markeder.