Er der værdi i at holde møder i det fri?

Statens Institut for Folkesundhed (SDU) søger efter virksomheder, der vil teste effekten af at afholde møder i det fri. Måske din virksomhed skal være med i pilotprojektet?

Er der værdi i at holde møder i det fri?

I projektet vil I som arbejdsplads få sparring og redskaber til at styrke medarbejderes viden og kompetencer inden for medarbejdertrivsel og mødekultur med fokus på møder i det fri.

SDU vil undersøge, hvordan små justeringer og nye normer for det hybride arbejde kan bringes ind i kulturen på jeres arbejdsplads, og hvordan erfaringer fra coronanedlukningen kan bringes i spil i dagligdagens rutiner til gavn for arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.

Hvad får I som arbejdsplads ud af at deltage?

  • Et faciliteret aktionslæringsforløb, hvor I modtager sparring og redskaber til at udvikle og afprøve nye trivselsfremmende tiltag.
  • Styrkede kompetencer inden for mental sundhed og trivsel, herunder styrket interaktion, dialog og kreativitet gennem møder i det fri, bevægelse og frisk luft.
  • Viden om jeres mødekultur, holdninger og adfærd samt potentialet for at ændre denne.
  • Viser at jeres virksomhed er en foregangsarbejdsplads og sender signal om, at I går op jeres medarbejderes trivsel.

Hvad indebærer projektet af ressourcer fra jer af?

  • Et indledende møde mellem forskningsmedarbejdere fra Statens Institut for Folkesundhed samt ledelsen og en medarbejderrepræsentant fra jeres arbejdsplads á ca. 1½ times varighed,
  • Et aktionslæringsforløb bestående af 2-3 workshops á ca. 2 timers varighed, og
  • Et fokusgruppeinterview med nogle medarbejdere og en leder á ca. 1½ times varighed.

Ved aktionslæringsforløbet deltager I med en gruppe bestående af 2-4 medarbejdere og gerne en ledelsesrepræsentant. Her udvikler og afprøver I værktøjer til at integrere møder i det fri og flere stående timer som en del af den effektive arbejdstid på jeres arbejdsplads.

Det er målet, at indsatsen ikke tager tid fra de almindelige arbejdsopgaver, men tværtimod bidrager til at optimere medarbejdernes samarbejde, koncentrationsevne og opgavevaretagelse.

Tilmelding er ikke bindende

Pilotprojektet er stadig i støbeskeen, så i første omgang ønsker SDU blot interessetilkendegivelser fra private kontorarbejdspladser med over 10 ansatte.

Projektet starter op i første halvår 2022. Den præcise periode fastlægges i samarbejde med jeres arbejdsplads – interessetilkendegivelsen er ikke juridisk bindende, så man kan sagtens takke nej senere.

Er du og din arbejdsplads interesseret i at være en del af Møder i det fri, kan du udfylde interessetilkendegivelsen og sende den til Christina Bjørk Petersen, chrb@sdu.dk.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive eller ringe til Christina Bjørk Petersen (chrb@sdu.dk, 65507746) eller Susan Andersen (suan@sdu.dk, 65507816).

Dem kan du også kontakte, hvis du er mere nysgerrig på projektet eller har spørgsmål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *