Elever laver IoT-løsninger i folkeskolen

Folkeskoleelever i Aarhus ser lige nu på, hvordan de kan forbedre deres klasselokaler og kantine med deres egenudviklede IoT-løsninger.

Elever laver IoT-løsninger i folkeskolen

Alt fra intelligente skraldespande og selvtænkende klasseværelser til ansigtsgenkendelse i dørlåse og automatisk feedback til kantinen blev fremvist, da 7. klasserne fra Viby Skole var forbi KMD.

Det sker som led i, at Skolelederforeningen sammen med IT-Branchen som noget helt nyt forsøger at sætte IoT (Internet of Things) på skoleskemaet.

Aarhus Kommune er som de første med i et pilotprojekt, hvor i alt 10 klasser er igennem et forløb, hvor de ved at arbejde med sensorer, dataindsamling og innovationsmodeller skal udtænke nye teknologiske løsninger, der kan forbedre deres egen hverdag på skolen.

”Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde med IoT og sensorer, så de forstår den teknologi, der findes omkring os allerede i dag. Derfor er det også vigtigt, at eleverne både undervises i den skabende proces, og i at reflektere over, hvilke muligheder og faldgruber der findes i teknologien,” siger Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen og medinitiativtager til IoT i folkeskolen.

Ambitionen med initiativet er, at skolelederne rundt om i landet tager den her tilgang til sig, da teknologiforståelse er vigtig for alle elever, og derfor kommer ud til så mange børn som muligt.

Mere om Coding Class

IoT i Folkeskolen udspringer af Coding Class initiaitvet, og det er ikke bare en ubetinget succes for eleverne og lærerne.

Flere og flere kommuner i hele landet ser perspektiver i den nye undervisningsform, hvor elever skal skabe målrettede digitale løsninger til en reel problemstilling, som de har fået fra en virksomhed.

6.700 børn har allerede prøvet kræfter med Coding Class og lige nu kører forløbene for fuld fart i Aarhus, København og Odense. Også Høje Tåstrup, Fredericia, Vejle og Furesø Kommune har været med.

Du kan læse mere om Coding Class her.

Læs om startskuddet for IoT i folkeskolen.