Digitale løsninger hjælper det danske sundhedsvæsen under corona

Coronakrisen har accelereret brugen og udviklingen af digitale løsninger som kan understøtte bekæmpelsen af netop COVID-19. Men mange af dem kan med fordel også bruges til at forbedre det danske sundhedsvæsen. 

Coronakrisen har vendt op og ned på hele vores samfund og kastet os ud i en transformation hvor brugen af digitale løsninger har været altafgørende for at kunne holde gang i vores samfund.  

Med pandemien har vi stået overfor nye udfordringer, som vi ikke før har håndteret, og det har medført et akut behov for nye løsninger samt resulteret i, at der er blevet sat turbo på digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen.  

Her er både nye og allerede eksisterende digitale løsninger blevet taget flittigt i brug og mange af dem er blevet brugt på helt nye og innovative måder. 

Sundhedsvæsenet har blandt andet markant øget brugen af videoløsninger til at facilitere videokonsultationer mellem læger og udsatte borgere, eller kommunikation med sundhedspersonale eller pårørende, hvor den fysiske kontakt har været begrænset. 

”Mange af løsningerne har været til stor hjælp for det danske sundhedsvæsen under krisen. Men mange af dem kan også med fordel bruges i tider som ikke er ramt af krise eller pandemi, og har potentiale til at skabe bedre sammenhæng og kvalitet i det danske sundhedsvæsen i fremtiden,” udtaler Freddy Lykke, formand for IT-Branchens sundhedsit-udvalg og direktør i Sirenia og fortsætter: 

”Det danske sundhedsvæsen har en unik mulighed for at bruge den nuværende krisesituation som springbræt til at få investeret i og opskaleret de mest succesfulde løsninger. På den måde kan vi ikke blot forbedre kvaliteten af vores offentlige service, men Danmark vil også være bedre rustet til at kunne håndtere en potentiel anden bølge af corona eller lignende situationer i fremtiden,” slutter Freddy Lykke. 

Corona-katalog skal give overblik over løsningerne

IT-Branchen har i forbindelse med udbredelsen af de mange nye løsninger valgt at udarbejde et corona-katalog.

Kataloget har til formål at dele de gode eksempler, og inspirere til øget brug, at de digitale løsninger som har været med til at hjælpe Danmark gennem corona-krisen.

Gå på opdagelse i kataloget