Branchen går forrest for at skabe bæredygtig IT

IT og digitalisering gør den bæredygtige omstilling mulig, men sætter samtidig et kulsort aftryk med et voksende energiforbrug på størrelse med flybranchens. Så hvordan kan vi som branche tackle dette dilemma?

Baeredygtig it

Netop det satte vi fokus på, da IT-Branchen i sidste uge inviterede hele branchen indenfor til Bæredygtig IT på Slottet i samarbejde med Edora, DigiPlex og Aalborg Universitet.

Her satte vi fokus på, hvordan man vi som it-branche kan arbejde med bæredygtighed, men også på hvordan vi kan lægge pres på, at der hurtigst muligt udbredes en fælles standard for energieffektivisering. Uden den kan virksomheder ikke konkurrere om at have den grønneste datalagring og det grønneste software design.

Vi skal tænke bæredygtighed på nye måder

Dagen blev skudt i gang af tidligere miljø- og klima- og energiminister, Connie Hedegaard, som satte fokus på de vanskelig tradeoffs, der foreligger mellem det at gøre bæredygtig energi billigere og på samme tid stadig spare på energiforbruget.

”For at fremme vores samfunds generelle bæredygtighed kræver det nye måder at prisfastsætte på og nye incitamentstrukturer. Det giver jo for eksempel ikke mening, at det er billigere at købe en returbillet til Bruxelles med fly end en enkeltbillet til Slagelse med toget,” påpegede Connie Hedegaard under hendes oplæg.

Den tidligere minister og EU-kommissær satte også fokus på, hvordan vi med strategiske offentlige indkøb vil kunne drive flere bæredygtige løsninger ud på markedet, til glæde for vores samfund og resten af verden.

At kende sin virksomheds egen baseline er nødvendigt, før man kan forbedre sit klimaaftryk, og er blot et af de mange bæredygtige initiativer virksomhederne skal starte for at være relevante i fremtiden.

Når man som virksomhed kender sin baseline, ud fra et brancherelevant dataset, er det muligt at sætte sig ambitiøse mål og arbejde for at nå dem.

Grøn energimærkning af software er svært, men ikke umuligt

Dagen bød også på oplæg fra Bent Thomsen, professor i computer science ved Aalborg universitet, som italesatte de muligheder og udfordringer, der ligger i at udvikle en energimærkning for softwareløsninger.

”Det er enormt svært at forudsige det præcise energiforbrug af softwareløsninger, da det ofte er hardwaren der brænder energien af og ikke softwaren. Det er dog muligt at formindske energiforbruget bag softwaren ved at designe bedre netværksinfrastruktur og mere effektiv kode, som kræver mindre af den enhed det afvikles på og mindre af det datacenter det lagres i” udtalte Bent Thomsen under hans oplæg.

Til sidst fortalte Bent også, hvordan en energimærkning på softwareinstallationer vil kunne være med til at optimere virksomheder og myndigheders energiforbrug, og hvordan en sådan mærkning også vil kunne være med til at guide indkøbere af software mod et mere bæredygtigt alternativ.

Da mængden af data i verden fordobles hvert 2. år, er det både en god forretning at bruge mindre energi, men også en nødvendighed, da vores forsyningsinfrastruktur ikke kan bære presset i fremtiden.

Bæredygtig omstilling som et fælles brancheprojekt

Dagen igennem blev der også holdt oplæg fra en lang række virksomheder og myndigheder, der arbejder med bæredygtig it, og var med til at dele erfaringer og gøre hinanden klogere gennem dagens tre spor: Drift, Strategi og Udvikling.

På tværs af sporene blev der bl.a. sat fokus på, hvordan vi i branchen har oplevet et skift fra lokale servere til cloudbaserede løsninger, hvilke megatrends der i fremtiden vil komme til at spille ind i virksomheders strategi, hvordan bæredygtig it-anskaffelse kan være med til at lette på virksomheders CO2-regnskab mm.

Dagen bød også på massere brainstorm og netværk gæsterne imellem, da der på tværs af sporene og oplæggene dagen igennem blev arbejdet på at belyse de muligheder og udfordringer, en fremtidig energimærkning af softwareløsninger kan have på tværs af branchen.

Som afrunding på dagen blev alle de muligheder og udfordringer, gæsterne dagen igennem diskuterede og noterede ned, samlet ind, så de kan bruges konstruktivt i branchens fremtidige arbejde.

Vil du vide mere?

Deltag i IT-Branchens bæredygtighedsudvalg som finder løsninger til branchen, samt deler viden og eksisterende praksis.

Hvis du gerne vil sætte bæredygtighed i fokus i din virksomhed, så kan du tage et kig på vores gode råd til at komme i gang med bæredygtig business case eller besøge vores univers, kom i gang med verdensmålene.

Har du en holdning til hvordan store virksomheder skal melde deres bæredygtighed ind i tal i deres årsregnskab? Erhvervsministeren har nemlig inviteret til høring om hvordan vi kan måle bæredygtighed.