Hvad er offshore outsourcing?

Hvad er outsourcing, offshoring, nearshoring og outtasking?

Kært barn har mange navne, men der også subtile forskelle på de forskellige begreber, selvom de ofte benyttes i flæng.

Outsourcing

Outsourcing er flytning af egne arbejdsopgaver og eventuelt medarbejdere til en ekstern leverandør, som i princippet skal udføre dem på vegne af firmet.

Virksomhederne vælger ofte outsourcing for at opnå billigere pris, større konkurrence, bedre kvalitet, og ikke mindst for at frigøre resourer til at fokusere på virksomhedens primære forretning. Outsourcing sker derfor ofte af administrative opgaver, som ikke er kritiske for virksomheden at udføre selv, og ikke bibringer særlig konkurrencedygtighed.

Outtasking

Outtasking er outsourcing af enkeltopgaver, hvor der ikke følger medarbejdere med, og hvor opgaverne løses enkeltvist af en ekstern leverandør.

Offshoring

Offshoring af arbejdsopgaver er flytning af lokalt udførte opgaver til andre lande, hvor personale typisk er enten billigere og / eller mere mangfoldige. 

Det kan være en del af en outsourcing opgave, men kan i princippet ligesågodt udføres af virksomheden selv. Det kaldes så at virksomheden etablerer et ”captive” i et fremmed land.

Nearshoring

Nearshoring er offshoring til et andet land, men hvor landet er tættere på Danmark, end eksempelvis fjernøsten.

Der er ikke nogen fast definition af, hvilke lande der er nearshoring lande, og hvilke der er offshore lande. Det vil ofte afhænge af personlig opfattelse.

Der er i øvrigt ikke nogen særlig forskel på nearshoring og offshoring, med undtagelse af nearshoring til et andet EU land, hvor reglerne for eksempelvis arbejdskraftens fri bevægelighed, og persondatalovgivning er ensartede.

Tilbage til temaet: Offshore & outsourcing