Hvordan lever jeg op til NIS2?

NIS2-direktivet vil få stor betydning for de danske it-virksomheder. It-branchen er ifølge en foreløbig kortlægning den sektor, hvori flest danske virksomheder vil blive direkte omfattet af NIS2.

Herudover vil mange andre it-virksomheder også skulle forholde sig til NIS2, idet de som leverandører af it-services til direkte NIS2-omfattede virksomheder også vil blive mødt af skærpede krav om at hæve og dokumentere cybersikkerheden.

Det kommer vi til at skrive mere om i nær fremtid, så det bliver tydeligt, hvad man skal leve op til, hvis man er direkte eller indirekte omfattet af NIS2. Vi afventer som alle andre de konkrete danske lovgivningsinitiativer.

Hvis du vil vide mere om NIS2

Da vi oplever en stor efterspørgsel på guides og hjælp til at kunne leve op til NIS2-direktivet, har vi lavet et lille NIS2-univers her på siden, hvor du kan finde forskellige beskrivelser, værktøjer og hjælp.

Universet vil løbende blive opdateret, efterhånden som der bliver mere offentliggjort mht. den danske implementering af NIS2-direktivet.

Besøg resten af vores NIS2-univers