Pensionsaftaler kan tiltrække og fastholde medarbejdere

Kampen om at fastholde og tiltrække medarbejdere med de helt rigtige kompetencer er intens, og her kan medarbejderfordele som gode pensionsaftaler ofte være tungen på vægtskålen.

Pensionsaftaler kan tiltrække og fastholde medarbejdere

OPDATERET 2023. IT-BRANCHEN HAR INDGÅET SAMARBEJDSAFTALE MED VELLIV.

Næsten tre ud af fire IT-virksomheder oplever manglen på de rette IT-kompetencer som den største barriere for vækst og udvikling, og der bliver derfor kæmpet benhårdt for at finde de helt rigtige medarbejdere til virksomhederne.

Ofte er det dog ikke blot lønnen, medarbejdere og kandidater kigger på, når de skal vælge karriere. Også medarbejderfordele som f.eks. pensionsaftaler kan have stor betydning for ens jobvalg.

Firmapensionsordninger kan gøre en forskel

83 procent af alle danskere i den erhvervsaktive alder har i dag en firmapensionsaftale via deres arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren bidrager i større eller mindre grad.

Her halter mange it-virksomheder generelt bagefter. Udbredelsen af pensionsordninger er lavere end i andre brancher, og mange er dårligere sat sammen i forhold til andre brancher, eks. i forhold til arbejdsgivers andel af pensionsindbetalingen.

Mange it-virksomheder vælger også at give medarbejderen en bruttoløn, som medarbejderen selv kan disponere over. Her får medarbejderen altså frihed til selv at vælge om man privat vil spare op til pension.

Faktum om de privattegnede pensionsopsparinger er desværre, at alt for mange medarbejdere aldrig får sikret sig selv og familien ved sygdom og dødsfald eller opbygget en tilstrækkelig opsparing.

Erfaringerne fra Danica Pension viser da også, at 80% af de medarbejdere som kommer med i en firmapension, rent faktisk foretager ændringer til deres pensions- og forsikringsaftaler.

Samtidig glemmer alt for mange at tænke pensionsopsparing og forsikringsbehov ind, når de f.eks. stiger i graderne eller skifter over til en ny virksomhed.

Du kan som virksomhedsleder eller HR-ansvarlig altså gøre en forskel og hjælpe dine ansatte, ved at vælge en firmapensionsaftale, i stedet for at lade det være op til den enkelte at sikre sig.

Tid til at tænke anderledes

På bare et år er IT-lønninger for privatansatte steget med over fem procent. Det er den højeste stigning siden 2009, men det ser ikke ud til at have løst udfordringen med at finde kompetent arbejdskraft.

Så måske er det tid til at tænke ud af boksen. En idé kunne være en god pensionsordning, som kan mere end bare løn.

IT-Branchen har til sine medlemmer tegnet en rammeaftale med Danica Pension, som kan sikre alle dine medarbejdere en pensionsordning på attraktive vilkår.

Hør mere om dine muligheder for som medlem af IT-Branchen at få en attraktiv firmapensionsaftale, der sikrer dine medarbejdere.

Kontakt Chefkonsulent i Danica Pension, Nicholas Poulsen på 22 60 51 22.