Udbud for 120 mio. kr. på vej fra Danmarks Radio

Med et samlet budget på over 120 mio. kr. offentliggør Danmarks Radio snart tre spændende udbud.

Udbud for 120 mio. kr. på vej fra Danmarks Radio

Selvom Danmarks Radio nok er kendt af alle danskere, fylder de ikke meget i forhold til det samlede offentlige it-indkøb, og meget af deres behov dækkes ofte via SKI’s standardaftaler.

På IT-Branchens og Dansk Erhvervs årlige udbudsoverblik, kunne Danmarks Radio dog løfte sløret for tre af deres kommende udbud, som ikke kommer til at foregå via SKI.

Henvendelsessystem til 10 mio. kr.

Det første udbud, som Irene Gabel, teamleder for koncernindkøb i Danmarks Radio, kunne præsentere, var deres Henvendelsessystem.

Hvert år modtager DR ca. 150.000 henvendelser via deres kontaktformular (ca. 50.000), SoMe (ca. 100.000) og telefonisk (ca. 20.000).

Det kommende system skal understøtte håndteringen og ekspeditionen af disse henvendelser på en effektiv og imødekommende måde, og så de tre primære kanaler håndteres ens og konsistent.

Det er et system, de har haft i udbud i 2023, men som de trak tilbage på grund af for højt prisniveau i de modtagne tilbud .

De har efterfølgende afholdt markedsdialog, og er kommet frem til, at de i høj grad har brug for en hyldevare (SaaS), som er kompatibel med andre systemer, herunder et planlagt modereringsværktøj (SoMe-system).

DR forventer derfor, at der i høj grad bliver tale om en plug’n play-løsning med fokus på implementering af systemet.

Markedsdialogen viste også, at en del af de systemer, der findes på markedet, kobler henvendelser op på transaktioner som f.eks. fakturaer. I forhold til DR’s henvendelser er der tale om dialog uden transaktioner, så henvendelser skal kunne kobles op på e-mailadresser eller andet personbaseret data i stedet for transaktioner.

Der bliver tale om et begrænset udbud med en forventet kontrakt på op til otte år og en kontraktsum på 10. mio. kr.

App-udvikling til DRTV til 100 mio. kr.

Danmarks Radio har en ambition om, at når mindst 3% af den danske befolkning anvender en løsning, er det DR’s mission at være tilgængelig på denne løsning.

Det betyder, at DRTV-platformen skal kunne tilgås fra forskellige platforme som f.eks. iOS, Android, HbbTV og Google Smart TV.

Derudover skal de udviklede apps kunne overdrages til DR til eje og med retten til videreudvikling. DR kommer selv til at hoste og vedligeholde løsningen – evt. med tilkøb af konsulentbistand på aftalen.

Irene Gabel fortalte også, at Danmarks Radio driver sit CDN (Content Delivery Network) via en særskilt aftale, og at det er vigtigt, at de har overblikket over samspillet mellem platform, CDN og de apps, der udvikles og senere drives.

Det er en nyere opgave for DR, og dermed noget der investeres mange tanker og planlægning i på nuværende tidspunkt. Derfor kommer udbuddet også først i slutningen af året – mest sandsynligt i november 2024.

På nuværende tidspunkt overvejes aftalen udbudt som udbud med forhandling eller alternativt som dynamisk indkøbssystem.

It-konsulenter

Det sidste udbud, som Irene Gabel præsenterede, var vedr. it-konsulenter. Her ønsker DR en aftale, der indeholder en række forskellige kompetencer inden for eksempelvis systemudvikling, projektledelse, GDPR, sikkerhed og entreprisearkitektur.

Irene Gabel afsluttede sit oplæg med at orientere om, at den omtalte plan om at udbyde som en rammeaftale er ved at blive revurderet.

DR er på nuværende tidspunkt er uafklaret, om projektet skal udbydes som en rammeaftale med få leverandører eller som et dynamisk indkøbssystem med en bredere vifte af leverandører – og dermed en bredere adgang for langt flere leverandører og kompetencer.

Udbuddet forventes gennemført i løbet af 2024, og aftalen vil repræsentere en årlig økonomisk værdi på ca. 2-3 mio. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *