Stort udbud på vej om nyt SU-system

Inden længe lander et udbud på det, der skal blive det nye SU-system. Bliv klogere på det udbud, samt hvad der ellers er på vej i løbet af 2022, når IT-Branchen inviterer til udbudsoverblik den. 18. november.

Den offentlige sektor køber hvert år ind for 380 milliarder kroner, der svarer til cirka 1/3 af de offentlige udgifter.

Nogle indkøb er dog større og mere komplekse end andre. Det er tilfældet for det SU-system, der har dannet ramme om den månedlige udbetaling til studerende. Nu bliver et nyt system sendt i udbud, der kan erstatte det gamle SU-system.

”Vi har et udbud på trapperne, hvor vi ønsker en modernisering af SU-systemet. Systemet er kendt af alle. Langt de fleste har på et tidspunkt modtaget SU. Men systemet er gammelt, og det trænger til en seriøs genudvikling og modernisering,” udtaler Willy Kofoed, kontorchef fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Hvis man skulle være i tvivl, så er SU-systemet også et brugt system, der hver måned administrerer enorme summer penge. Hver eneste måned modtager 320.000 personer udbetaling fra systemet, hvilket i beløb svarer til cirka 1,7 milliarder kroner om måneden, oplyser Willy Kofoed.

”Kernedelen af det nuværende SU-system daterer sig tilbage til 1980érne, siden er der sket en stor videreudvikling. Men SU-systemet er en kritisk applikation, og derfor er der behov for, at den er tilpasset 2021,” supplerer Willy Kofoed.

Hvad skal du være opmærksom på som leverandør til et udbud?

”Når vi skal vælge leverandør, så lægger vi vægt på særligt 3 parametre. Først kvalitet, fordi en ny løsning skal jo performe på det niveau, vi har været vant til. Dernæst kommer leverancesikkerhed, vi forventer, at vores aftale bliver overholdt. Herefter ønsker vi selvfølgelig også en god pris. Det er vigtigt at sige, at disse parametre er opstillet i prioriteret rækkefølge,” udtaler Willy Kofoed.

I forbindelse med kvalitet peger Willy Kofoed også på, at der skal være styr på it-sikkerhed af to primære årsager. Dels fordi systemet administrerer kæmpe summer af penge, og dels fordi at systemet indeholder en stor mængde persondata.

Pris er ikke længere det afgørende

Når Willy Kofoed peger på, at pris ikke længere er det absolut vigtigste, så illustrerer det en udvikling, som flere andre aktører også beskriver.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) skriver i deres strategi fra 2021-2023, at de er gået fra altid at søge den bedst mulige pris, til i dag i langt højere grad også at se indkøb som en del af kerneforretningen, hvor fokus på totaløkonomien og bæredygtighed er afgørende elementer.

”Det er et skifte, der også er sket hos os. Pris er langt fra det afgørende. Det skyldes også, at vi indtil nu har varetaget al drift, vedligehold og udvikling inhouse. Nu søger vi for første gang i mange år en ekstern leverandør. Vi efterspørger et godt, langt og tillidsfuldt samarbejde, så vi håber, at det kan være interessant for nogle leverandører at være med til at gentænke hele SU-systemet,” udtaler Willy Kofoed.

Kom til udbudsoverblik og hør mere

”Nu trykker vi på udbudsknappen formentlig allerede den 15. november. Det er ikke kun et udbud på SU-systemet, der er på vej. I Uddannelses- og Forskningsministeriet er der flere udbud i støbeskeen. Der sker noget på dette område. Så det kan godt betale sig at holde øje,” afslutter Willy Kofoed.

Willy Kofoed deltager sammen med flere andre på dette års udbudsoverblik den 18. november. Her kan du høre mere om de udbud, der er på vej i år eller i løbet af 2022. I kan også blive klogere på, hvad de forskellige leverandører lægger vægt på, og hvad din virksomhed skal gøre for at komme i betragtning til et udbud. Læs mere og tilmeld dig her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *