Store udbud og bedre leverandørkrav på vej fra ATP

På udbudsoverblik 2024 kunne ATP præsentere seks kommende udbud og en række opdaterede udbudskrav, der skal gøre det mere attraktivt for it-leverandørerne at deltage.

Store udbud og bedre leverandørkrav på vej fra ATP

Overfor en fyldt børssal kunne Kristine Stenhuus, koncerndirektør for Udbetaling Danmark i ATP, fortælle, at de har seks spændende it-udbud på vej.

Det første, der blev offentliggjort, mens hun stod på scenen, er genudbuddet af ATP’s studiegældsystem til en anslået værdi på 400 mio. kr.

Med studiegældsystemet ønsker ATP at få udviklet et it-system, som kan understøtte Udbetaling Danmarks og ATP’s administration af studiegæld. Systemet skal gerne basere sig på én eller flere standardkomponenter, og skal kunne håndtere tilbagebetalingen af ca. 360.000 studielån.

Computerworld skriver i den forbindelse, at kontrakten i første omgang løber i seks år, og at ATP efterfølgende har mulighed for at forlænge aftalen i yderligere to gange to år – Altså potentielt i 10 år.

Derudover vil ATP i løbet af foråret lave et genudbud af deres familieydelseløsning ligesom de også i foråret vil komme med et udbud omkring hardware (pc’ere, headsets, tilbehør mm.) i forhold til medarbejdernes it-arbejdspladser.

Efter sommerferien vil der komme to yderligere udbud. Et omkring netværkslicenser til LAN og et omkring etablering af en cloud-native ATP-platform som erstatning for deres eksisterende it-kapacitet platform.

På et tidspunkt vil de også sende deres boligstøtteløsning i udbud. Datoen for dette er dog stadig ukendt.

Opdaterede leverandørkrav

Fra scenen kunne Kristine Stenhuus også fortælle, at ATP har arbejdet med en række opdaterede udbudskrav til it-leverandørerne.

ATP har et ønske om fortsat at være en attraktiv kunde for it-leverandørerne, og har derfor kigget på, hvordan de kunne finde en bedre balance i forhold til de krav, de stiller til leverandørernes leveranceansvar.

Med en fortid i både KMD, NNIT og Accenture, har Kristine Stenhuus et indgående kendskab til udbudsmarkedet set fra en it-leverandørs side, og har derfor været en aktiv spiller i forhold til at forbedre leverandørkravene.

”Jeg ved, hvor omkostnings- og ressourcetungt et udbudsforløb kan være for en leverandør, og jeg har derfor en god ide om, hvad vi kan gøre anderledes, for at gøre processen mere overskuelig og samtidig undgå at lægge for mange unødvendige omkostninger over på leverandørerne,” udtaler Kristine Stenhuus.

Udbetaling Danmark i ATP har derfor kigget på deres eksisterende udbudssetup, forsimplet deres aftaler og bl.a. ændret på følgende krav og vilkår:

  • Ansvarsbegrænsning: Tidligere har ATP gjort it-leverandøren fuldt ansvarlig for evt. persondatabrud. Det har man nu ændret, så der fremadrettet åbnes op for, at der konkret i forbindelse med de enkelte udbud bliver lagt en maksimal grænse for, hvor meget man som leverandør kan blive pålagt af ansvar. En ændring man allerede kan se i det netop offentliggjorte udbudsmateriale for Studiegæld.
  • Lokationskrav: ATP har indtil nu stillet krav om, at it-leverandørernes medarbejdere skulle kunne møde på hovedkontoret i Hillerød og deltage i evt. fysiske møder. Men på baggrund af erfaringerne fra bl.a. COVID-19 ændrer man nu dette krav, så det bliver muligt at afholde møder via f.eks. Teams, ligesom møder også kan foregå på engelsk.
  • Kode review: Når især større systemer og løsninger genudbydes i ATP, har der nogle gange været usikkerhed omkring kodekvaliteten og dermed også, hvor mange ressourcer en ny leverandør skal afsætte til dette. Derfor indsætter ATP nu et krav om, at leverandørerne løbende skal køre kode reviews på deres løsninger, så man hele tiden sikrer kvaliteten og robustheden af koden.
  • Specificering af kontrolmål: Med udbud følger også et krav om revisionserklæringer. Men det har ikke været tydeligt for alle, hvad en sådan skal indeholde. ATP har da også oplevet, at der både var nogle, der indsendte for få og for mange oplysninger. De kommer derfor fremadrettet til at udarbejde en klar liste over, hvad en revisionserklæring konkret skal indeholde.
  • Krav til anfordringsgaranti: I forbindelse med udviklingskontrakter, har ATP tidligere stillet krav om en anfordringsgaranti, der omfatter hele kontraktens løbetid. Det har medført ekstra men unødvendige omkostninger og garantier for leverandøren. Fremadrettet bliver anfordringsgarantien afgrænset til selve udviklingsfasen og slutter altså, når systemet er leveret.
  • Antal prækvalificerede tilbudsgivere ifm. udbud: Historisk har ATP haft en tendens til at lægge sig på samme antal prækvalificerede i alle deres udbud. I forhold til den reelle markedsudvikling og konkurrentsituation, giver det dog ikke altid mening. Derfor vil man i fremtiden lave en case-by-case vurdering af, hvor mange det giver mening at prækvalificere på baggrund af forventet interesse og markedsdialog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *