Store it-udbud i vente

Det var en af de helt store it-indkøbere der var på talerstolen, da Domstolsstyrelsen ved dette års Udbudsoverblik fortalte om deres kommende projekter.

IT-Branchen og Dansk Erhvervs årlige Udbudsoverblik var i år flyttet til et digitalt format. Dette stoppede dog ikke et bredt udsnit af de store offentlige it-indkøbere fra at komme og fortælle om deres fremtidige planer.

Én af disse myndigheder var Domstolsstyrelsen som var repræsenteret ved digitaliseringskonsulenten Jan Kjærby Vinding. Han fremlagde en række konkrete projekter, både store som små, som man her står overfor i de kommende år.

Digitalisering for trecifret millionbeløb

Det største projekt Domstolsstyrelsen har i støbeskeen omhandler deres Straffe og Skifte processer. Idet bl.a. landets dommere er blevet mere vant til digital understøttelse, så er der et behov for, at processerne skal digitaliseres og moderniseres. Dette vil man gøre for et budget der forventes at være et trecifret millionbeløb og projektet skal løbe i fem år.

Alt tyder på, at det skal køres agilt og det vil primært være med anskaffelser af konsulenter og systemer der kan fungere som platforme til at accelerere processen. Man må derfor sige, at der her er et enormt potentiale, hvis du er it-udbyder.

Et andet stort projekt har udgangspunkt i et genudbud af en it-driftsaftale med afsluttet udbud i 2022. Dette har i høj grad fokus på ydelser indenfor platforme og serverdrift, netværksdrift og pc-management og har en budgetramme på et stykke over plus ti millioner kroner pr. år.

Efterspørgsel efter konsulenter og softwareprodukter

Udover de to store, har Domstolsstyrelsen ligeledes også nogle lidt mindre projekter på vej, som alle ligger med et budget på under fem millioner kroner. Her skal der bl.a. ske en tilpasning af forskellige applikationer.

Et projekt omhandler her tilpasning til MitID og NemLogin3, så borgere nemt kan få adgang til civilsystemet og tilgå deres informationer og sager, mens et andet drejer sig om tilpasning af applikationer til Ny Generation Digital Post i stedet for E-Boks, hvor der især vil være fokus på digital forkyndelse, som er meget vigtigt i en retsstat.

Ifølge Jan Kjærbye Vinding vil udbuddet af begge disse projekter være og afsluttet i løbet af 2021 og de vil primært gå efter anskaffelser af konsulenter og softwareprodukter.

Det sidste og mindste projekt forventes gennemført i 2023 og tager udgangspunkt i opbygningen af et E-Arkiv på Sharepoint, så dette kan bruges mere bredt hos Domstolene og data kan arkiveres på sikreste vis.

Udover de fem konkrete projekter leder Domstolsstyrelsen også løbende efter bl.a. konsulenter i form af især it-løsningsarkitekter, testere og it-udviklere i perioder på minimum seks måneder.

Hvis du gerne vil byde på et af Domstolsstyrelsens kommende projekter, så skal du være opmærksom på nogle særlige sikkerhedsforhold. Dataene, man arbejder med, er særligt sensitive med krav om ekstra agtpågivenhed og så er man udover GDPR også underlagt Retshåndhævelsesloven og Justitsministeriets klassifikationsmodel.

Her kan du allerede nu tilmelde dig Udbudsoverblik 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *