Nyt system skal sikre bedre indkøb af it-konsulenter i Københavns Kommune

IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering havde besøg fra Københavns Kommune, som præsenterede deres nye ambitiøse indkøbssystem til indkøb af it-konsulenter; et system der skal sikre højere kvalitet og bedre priser for både kommune og leverandører.

Når Københavns Kommune har skulle købe it-konsulenter, er dette blevet gjort gennem SKI’s (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) rammeaftaler. Men hos kommunen er man nu gået i markedet med et helt nyt dynamisk indkøbssystem for it-konsulentydelser, kaldet DIS.

På et møde med IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering kunne Katrine Lammers, kontorchef, og Stig Lundbech, direktør, fra Koncern IT fortælle om tiltaget.

En mere fleksibel og smidig model

Idéen med DIS er, at Københavns Kommune løbende kan optage nye leverandører i systemet i stedet for, at der bliver lukket for prækvalifikation en bestemt dato.

På den måde bliver det muligt at optage et bredere felt af leverandører, hvor også mindre konsulentfirmaer nu vil kunne byde. Dermed er det nye system altså en mere fleksibel model end de traditionelle rammeaftaler.

Samtidig er det markant mindre ressourcekrævende at komme på aftalen. Som leverandør kan man komme på aftalen indenfor i alt otte kategorier af konsulenter. Herefter vil kommunen gennemføre miniudbud, hvor alle leverandører på aftalen kan byde.

Der kan sagtens udbydes hele projekter, men kommunen forventer primært at bruge aftalen til mindre opgaver. Der ikke noget maksimum på, hvor mange der kan byde ind, men man vil her forsøge at tilrettelægge udbuddene, så de ikke ender i en situation, hvor alt for mange byder ind på samme opgave.

Kommunen vil her løbende evaluere aftalen og overveje om der er brug for ændringer, hvis det bliver et problem.

Markant færre transaktionsomkostninger for begge parter

Udover at sikre både en løbende konkurrenceudsættelse og en mere målrettet proces, sikrer DIS og en økonomisk forbedring. Med det dynamiske indkøbssystem, er det nemlig både kommunens og leverandørernes forventning og opfattelse, at det vil medføre markant færre transaktionsomkostninger for begge parter.

Københavns Kommune har de forgangne år købt it-konsulentydelser for omkring 140 millioner kroner årligt. Koncern IT forventer, at de vil lægge hovedparten af deres konsulentindkøb i det nye indkøbssystem, og årligt vil indkøbe konsulenter for godt 90 millioner koner på den nye aftale.

Koncern IT vil prioritere denne nye aftale, når der skal indkøbes it-konsulentydelser, men til en lang række andre indkøb vil kommunen fortsat være tilsluttet aftaler hos SKI.

”I IT-Branchen ser vi med stor interesse på denne model for it-indkøb, som både skaber mere fleksibilitet og lavere omkostninger for både leverandører og kunde. Vi har brug for mere fleksible modeller som den Københavns Kommune kommer med, og vi så meget gerne at andre myndigheder også gik den vej,” udtaler Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *