Kontraktbøvl får danske it-virksomheder til at opgive

Over halvdelen (56,4%) af alle danske it-virksomhed har opgivet at byde på en opgave pga. kontraktvilkårene, og det er et problem i forhold til Danmarks fremtidige ambitioner.

Kontraktbøvl får danske it-virksomheder til at opgive

Det er især offentlige kontrakter, det er galt med, hvor 63% oplever kontraktproblemerne som stigende. Det viser en ny analyse fra IT-Branchen.

”Det er et stort problem for ambitionerne om et effektivt digitaliseret samfund og i forhold til en effektiv konkurrencesituation, at så mange virksomheder helt opgiver at byde på opgaver,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

It-leverandøren bærer hele risikoen

Det er især krav om ubegrænset ansvar, risikoplacering og manglende mulighed for at tage betaling for ændringer og tilføjelser, der gør kontrakterne uappetitlige.

”It-leverandørerne oplever, at det oftest er dem, der skal tage hele ansvaret og risikoen for løsningen. Samtidig kan de ikke tage sig betalt for de ændringer, tilføjelser og ekstra krav, der ofte løbende bliver lagt oveni det oprindelige tilbud. Det betyder, at flere og flere virksomheder helt må sige nej til at byde på et offentligt udbud,” udtaler Birgitte Hass.

På den måde skaber kontrakterne en begrænset konkurrencesituation, da mange virksomheder vælger at lade være med at byde.

Dem der byder, bliver til gengæld nødt til at skrue op for prisen for at kunne dække den øgede risiko og de forventede udgifter til efterfølgende ændringer og tilføjelser.

Dermed bliver slutløsningerne dyrere uden nødvendigvis at tilføre ekstra værdi til løsningen.

Udbudsloven skal revideres

Udbudsloven blev revideret i 2016, og forbedrede mulighederne for at gennemføre udbud med øget dialog og fleksibilitet.

Desværre er det med tilbagemeldingen fra virksomhederne tydeligt, at ordregivers udbudsprocesser og krav alt for ofte besværliggør samarbejdet og reducerer konkurrencen.

”De offentlige it-kontrakter skal skabe et godt grundlag for samarbejdet, og hvis vi følger den nuværende trend, hvor flere og flere kontrakter bliver helt urimelige at efterleve for leverandørerne, så begrænses konkurrencen, og vi risikerer at ende med en offentlig sektor, der forfalder,” siger Birgitte Hass.

IT-Branchen vil nu indsamle feedbacken fra leverandørerne og forelægge dem for en række af de centrale offentlige it-indkøbere for at finde gode løsninger på, hvordan vi i fællesskab gennem mere ligeværdige kontrakter kan styrke samarbejdet om Danmarks digitalisering.