Højere priser presser offentlige it-leverandører

På trods af inflationen og de ekstremt høje priser på energi, er det stort set umuligt at genforhandle aftaler med det offentlige. Det kan presse mange it-leverandører.

Højere priser presser offentlige it-leverandører

Markedet for offentlige it-løsninger er benhårdt, og der opereres ofte med meget små indtjeningsmargener, når udbuddene skal vindes.

Derfor rammer inflation og tårnhøje energipriser også særligt hårdt hos mange offentlige it-leverandører.

I dialog med SKI

Typisk prisreguleres kontrakter gennem f.eks. SKI årligt med ganske få procent. Med de prisstigninger, vi ser lige nu, kan flere leverandører se frem til underskud på deres ofte 4-6-årige prisaftaler med det offentlige, hvilket kan gøre det svært at drive forretning.

IT-Branchen havde derfor inviteret SKI til en snak om, hvad der overordnet lå af muligheder for prisjustering af allerede indgåede aftaler.

Desværre er der som udgangspunkt ikke mange åbninger for, at man i medfør af udbudsloven kan genforhandle de store SKI-aftaler.

Kun i ganske ekstreme tilfælde, hvor krigen i Ukraine har medført overhængende risiko for, at en specifik leverance med meget høj kritikalitet ikke kan gennemføres, vil der være en mulighed for at forhandle om en regulering af priserne.

Det var ikke SKI’s vurdering, at dette ville være relevant for deres rammeaftaler på de digitale områder.

Lille (men dog en) mulighed for genforhandling

Det er IT-Branchens vurdering, at der altid er en mulighed for at indgå i dialog med kunderne om en evt. regulering med udgangspunkt i udbudslovens §183, der giver mulighed for at ændre en kontrakt som følge af uforudsete forhold.

Det skal dog bemærkes, at udgangspunktet for §183 er ordregivers mulighed for at ændre i en allerede indgået kontrakt, samt at det er ordregivers risiko.

SKI understregede på mødet, at en sådan regulering udelukkende vil kunne ske med accept fra kundesiden, og at SKI ikke forventede, at kommunerne vil have det økonomiske råderum til at acceptere en prisregulering.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et notat omkring ændring af kontrakter og rammeaftaler, som følge af konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine, som blandt andet beskriver denne mulighed.

Computerworld har også skrevet om det “Forhandler med SKI: Leverandører skal løbende kunne hæve priserne under de store it-rammekontrakter“.

Har du input til fremtidige genforhandlingsmuligheder

I forhold til fremtidige aftaler, var SKI meget interesseret i input til, hvordan man kan sikre en bedre prisregulering, der tager højde for en krise, som den vi står i nu.

Aktuelt arbejder SKI lige nu på at færdiggøre udbudsmaterialet for Rammeaftale 02.19 – Fagsystemer.

SKI har endnu ikke fundet den optimale løsning for, hvordan en sådan regulering rent teknisk skal skrues sammen. En oplagt mulighed kunne dog være at øge brugen af dynamiske indkøbssystemer, hvor der netop åbnes op for en mere dynamisk prisstruktur.

SKI vil meget gerne høre fra IT-Branchen og dens medlemmer, hvis vi har input til, hvordan deres fremtidige aftaler skal reguleres.

IT-Branchen vil derfor i den kommende tid indsamle input til denne dialog, og du kan tage fat i Martin, hvis har forslag til dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *