Her investerer man mest og mindst i det offentlige

I 2022 fakturerede de største offentlige myndigheder over 18.000 gange og indkøbte it for næsten 11 mia. kr. Men der er stor forskel på, hvor meget de enkelte investerer i it og teknologi.

Her investerer man mest og mindst i det offentlige

Den offentlige sektor står for en væsentlig del af de danske it-indkøb, men det kan som leverandør være svært at overskue markedsstørrelsen på de forskellige offentlige institutioner.

Derfor har IT-Branchen samlet de seneste tal for det offentliges investeringer i it-løsninger.

Kortlægningen er foretaget af Mercell, der har fået indsigt i omfanget af it-investeringer fra 264 offentlige institutioner, der i 2022 samlet set har indkøbt it-ydelser 18.044 gange – svarende til et samlet it-indkøb på 11 mia. kr.

Stor forskel på kommunernes it-investeringer

Samlet har de danske kommuner foretaget it-investeringer for 5,0 mia. kr. Kommunerne er dermed den største aftager af it-ydelser, med 45% af de offentlige it-indkøb, som indgår i analysen.

”Det er ikke overraskende, at det er de største kommuner, der også har de største it-budgetter, men vi er overraskede over, at der er så stor forskel, når man kigger på, hvor meget eller lidt den enkelte kommune investerer i fremtidens løsninger, når man ser på it-investeringerne per indbygger,” siger Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

Rettes blikket netop mod kommunernes størrelse målt på indbyggertal, ser top og bund anderledes ud. Her er det ofte de mindste kommuner, der investerer mest i it pr. indbygger.

Langt de fleste kommuner bruger mellem 1000 kr. og 1500 kr. per indbygger, men der er også flere kommuner der ligger markant lavere eller højere end gennemsnittet.

”Det er tydeligt, at nogle kommuner prioriterer digitale investeringer langt højere end andre. Det kan f.eks. være i en indsats for at styrke borgerservice, effektivisere arbejdsgange eller skabe bæredygtige forbedringer. Hvis jeg var borger i en af de kommuner, der investerede mindst i, hvordan man kan gøre tingene smartere, vil jeg blive nervøs for, om de kan opretholde deres eksisterende serviceniveau,” fortæller Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

Regioner investerer massivt i digitale løsninger

Regionerne investerede 2,9 mia. kr. i it-ydelser i 2022, og er derved kortlægningens næststørste aftager af it-indkøb efter kommunerne. Et gennemsnitlig it-indkøb for regionerne ligger på omkring 2 mio. kr., hvilket er et stykke over gennemsnittet for offentlige myndigheder.

”Det danske sundhedsvæsen er en af de store aftagere af digitale ydelser, men også en sektor der for alvor er presset af den demografiske udvikling til at finde forbedringer og effektiviseringer gennem digitalisering. Det er derfor ikke overraskende at de regionale it-investeringer fylder relativt meget i det samlede billede,” udtaler Martin Jensen Buch.

Stort mørketal i staten

Kigger man på staten, investerede den for 2,1 mia. kr. i it i 2022, hvor Erhvervsstyrelen er klart i top med samlede investeringer på næsten 230 mio. kr.

Her mangler dog input fra en række af de tungeste digitale myndigheder som Skatteministeriet, Finansministeriet (inkl. Digitaliseringsstyrelsen) samt Forsvarsministeriet, som ikke har ønsket at offentliggøre deres it-udgifter, hvilket gør at det samlede tal må forventes at ligge væsentligt højere.

De store mørketal omkring det reelle forbrug hos særligt de statslige myndigheder men også en række kommuner, der har nægtet at deltage i kortlægningen, giver et skævt billede.

”Vi anser det for et stort demokratisk problem, at der i Danmark findes offentlige instanser, der nægter at være transparente omkring deres reelle forbrug. Hvis offentligheden ikke får indsigt i det offentlige forbrug, bliver det jo umuligt at vurdere dens arbejde og effektivitet,” siger Martin Jensen Buch.

Disse offentlige myndigheder og kommuner har ikke ønsket ikke at være åbne omkring deres omkostninger:

 • AFLD A/S
 • Amgros
 • Banedanmark
 • CBS
 • Energnist
 • Familieretshuset
 • Finansministeriet (hele deres koncern)
 • Forsvarsministeriet (hele deres koncern)
 • Hjemrejsestyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri
 • Netselskabet Elværk
 • Skatteministeriet
 • Samt følgende kommuner: Esbjerg, Herning, Hjørring, Ikast-Brande, Kolding, Middelfart, Morsø, Odense, Silkeborg, Svendborg, Thisted, Vejle, Aalborg og Aarhus.

ITWatch skriver “Se hvem der topper listen: Stat, regioner og kommuner brugte 11 mia. kr. på it
Computerworld skriver “Få overblikket her: Disse myndigheder bruger flest penge på it

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *