Har politikerne glemt deres løfter?

Tilliden til den digitale offentlige sektor er dalende, og faldet er langt større og mere problematisk, end politikerne giver udtryk for.

Har politikerne glemt deres løfter?

I den netop udgivne rapport ”Tilliden til den digitale offentlige sektor” kan man læse, at tilliden til de offentlige digitale løsninger høj. 77% af befolkningen er meget enige eller enige i, at de generelt har tillid til offentlige digitale løsninger.

Et lille fald på 1 procentpoint i forhold til året før, men inden for den statistiske usikkerhed, skriver Digitaliseringsstyrelsen i rapporten, hvilket lyder uskyldigt og uproblematisk.

Desværre er det bare ikke hele historien. For rapporten gemmer også på en grim overraskelse. For selvom mange har tillid til de offentlige digitale løsninger, så er der kun 40% der er enige i, ”at myndighederne passer godt på deres oplysninger”. Kun 8% er meget enige.

Hvor blev ambitionen om de 90% af?

I 2018 offentliggjorde den tidligere regering strategien ”Digital service i verdensklasse”, hvor målsætningen for danskernes tillid blev slået fast.

”Inden 2024 skal 90 procent af borgerne derfor have tillid til det offentliges behandling af data, og 60 procent skal have høj tillid,” skrev innovationsminister Sophie Løhde (V) dengang.

På det tidspunkt havde 83% af danskerne i nogen eller høj grad tillid til myndighederne, når det handlede om håndtering af personlige oplysninger. 37% havde i høj grad tillid.

Med kun et år tilbage af målsætningen fra 2018 har vi aldrig været længere fra målet.

”Den tidligere regering satte for nogle år siden en klar målsætning om fremgang. Men virkeligheden er, at tilliden blot er faldet år for år. Så der ligger et kæmpe arbejde, hvis ambitionen skal nås,” udtaler Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

En anden del af målsætningen fra 2018 var, at ”Borgerne skal have et mere samlet overblik over de mest relevante oplysninger, som offentlige myndigheder har om dem.”

I den nye analyse bliver der spurgt til om ”Det er let at få indblik i, hvilke oplysninger myndigheder har om dem”. Kun 29% svarer enig eller meget enig.

Brug for politisk handling

Målsætningen er stadig den rigtige. Tillid er altafgørende for, at vi kan fortsætte med at udvikle og styrke den digitale offentlige sektor.

Men det er ikke nok at borgerne har tillid til de digitale løsninger, hvis de ikke har tillid til myndighederne og deres håndtering af borgernes data.

Tilliden udfordres af flere ting. Naturligvis handler det til dels om sikkerhed og compliance. Det gør indtryk på danskerne, når man næste hver uge kan læse historier om myndigheder, der fejlagtigt har offentliggjort følsomme oplysninger om danskerne.

Faktisk modtog Datatilsynet over 4.000 anmeldelser om sikkerhedsbrud hos offentlige myndigheder i 2021. Det skal der strammes op på, hvis tilliden ikke skal fortsætte med at styrtbløde.

”Det handler også om, hvorvidt borgerne kan se og forstå hvad det offentlige bruger borgernes data til. Derfor er det afgørende, at regeringen opprioriterer arbejdet med at give borgerne større gennemsigtighed i og kontrol med brugen af deres data,” fortæller Martin Jensen Buch.

Endelig hænger tilliden også uløseligt sammen med, om borgerne kan se fornuften i, at den offentlige sektors bruger deres data.

”Vi er kommet rigtig langt, med obligatorisk digital selvbetjening. Men hvis vi skal fastholde den høje tilslutning, skal vi sikre, at borgerne fortsætter med at bruge de digitale kanaler, fordi det giver værdi. Det kræver et markant forøget fokus på værdi for borgerne, når der udvikles nye digitale borgerrettede løsninger,” slutter Martin Jensen Buch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *