Finanslovsforslag overrasker positivt

Regeringens finanslovsforslag overrasker positivt med flere væsentlige digitale elementer og prioriteter.

Finanslovsforslag overrasker positivt

Flere at IT-Branchens anbefalinger er blevet fulgt i regeringens netop offentliggjorte finanslovsforslag, ligesom regeringen inviterer til forhandlinger omkring en ny Strategi for Fremtidens Digitale Danmark.

”Vi er glade for, at den enorme digitalisering, som vi ser i samfundet, også afspejles i regeringens finanslovsforslag. Flere steder ser vi, at man nu ønsker at sætte flere penge af til væsentlige digitale områder, hvilket vi har kæmpet for sammen med vores medlemmer i lang tid,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Fokus på sikkerhed og data

Med 270 mio. kr. afsat til en ny strategi for cyber og informationssikkerhed er der meget, der tyder på, at regeringen lægger op til en ambitiøs strategi, der har midler til at sætte handling bag ambitionerne om et mere digitalt sikkert Danmark.

Samtidig lægges der op til, at Datatilsynet får tilført yderligere 4 mio. kr., og at regeringen dermed ikke længere ønsker at skære i tilsynets ressourcer. Også det glæder IT-Branchen.

”Vi har længe efterlyst flere ressourcer til en proaktiv og rådgivende indsats fra Datatilsynet, så de kan understøtte de danske virksomheder i at kunne leve op til de mange GDPR-krav. Og når man samtidig styrker cybersikkerheden, rammer regeringen præcis to af de steder, hvor virksomhederne pt har mest brug for hjælp,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Over de næste fire år, ønsker regeringen også at afsætte 40 mio. kr. til en hotline, hvor borgere, der har været udsat for identitetstyveri, kan henvende sig.

Identitetstyveri har stigende konsekvens i vores digitale verden, og det er afgørende at det tages alvorligt af myndighederne. For der er brug for det. Allerede to måneder inde i sin levetid, har den nye hotline modtaget næsten 700 opkald fra danskere, skriver ITWatch i en artikel.

”En hotline er et rigtig godt sted at sætte ind for at hjælpe. Men det er afgørende, at der også følges op med løbende kampagner og flere midler til efterforskning af digital kriminalitet, så der både bliver fokus på problemet, at man kan få hjælp, og der er en strafferetlig konsekvens ved identitetstyveri,” siger Natasha Friis Saxberg.

Digital opgradering af det grå (it) guld

Finanslovsforslaget indeholder også forslag til flere opgraderinger af ældre statslige it-systemer, hvilket også er noget, IT-Branchen har efterspurgt.

Man ønsker bl.a. at bruge omkring:

  • 400 mio. kr. til et nyt it-system til Statens Uddannelsesstøtte
  • 120 mio. kr. til modernisering af it i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • 113 mio. kr. til genopretning af CVR
  • 50 mio. kr. til digital epidemiovervågning
  • 37 mio. kr. til modernisering af de uddannelses- og tilskudsadministrative systemer
  • 55 mio. kr. til screeningsordning for udenlandske investeringer, herunder it

Samtidig ønsker man at investere 80 mio. kr. til etablering af sundhedsklynger, hvilket er første skridt i forhold til en ny sundhedsreform.

”Vi har en stor mængde legacy systemer, som kræver massive investeringer at få opgraderet, hvis vi fortsat skal nyde godt af de digitale muligheder. Derfor er det dejligt, at modernisering af ældre systemer bliver prioriteret – og ikke kun nyudvikling,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

Ny regeringsstrategi for Danmarks digitale fremtid

Regeringen planlægger også en afløser for den tidligere regerings digitale strategi, Strategi for Danmarks Digital Vækst fra 2018.

Lige nu er forarbejdet i gang og IT-Branchen sidder med om bordet i det partnerskab for Danmarks digitale fremtid, som snart skal komme med anbefalinger til den ny strategi.

”Strategien er helt central og kommer til at sætte retningen for Danmarks digitalisering flere år frem. Derfor er det afgørende, at strategien både bliver ambitiøs og tager fat om de helt fundamentale udfordringer. Lige nu hvor digitaliseringen accelerer i hele samfundet, er en af de allerstørste barrierer, at vi slet ikke kan følge med på kompetencesiden – der mangler flere it-uddannelsespladser og bred efteruddannelse,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *