Fælles udbud fra Regionerne i sigte

På dette års Udbudsoverblik kunne Danske Regioner fortælle om deres nye strategi for sundheds-it og digitalisering i sundhedsvæsenet. Som it-udbyder kan du se frem mod en bred vifte af udbud i de kommende år.

IT-Branchen og Dansk Erhvervs Udbudsoverblik var igen i år besøgt af en række store myndigheder, som står overfor fremtidige it-indkøb. Én af disse var Regionerne.

Her var Mette Lindstrøm, Centerchef hos Danske Regioner, og Per Buchwaldt, IT-Direktør ved Region Sjælland, mødt op for at fortælle om deres planer og ambitioner.

Hos Danske Regioner annoncerede man i foråret en ny fællesregional strategi for sundheds-it og for digitalisering i sundhedsvæsenet. Strategien går under overskriften ’sammen står vi stærkest’ og repræsenterer et paradigmeskifte.

Med den nye strategi arbejder man for fremadrettet at træffe fælles beslutninger blandt landets regioner og for at skabe ensartede muligheder på tværs af landet – i det omfang der er muligt, og hvor det giver mening.

Regionernes vision for fremtidens sundhedsvæsen peger i høj grad mod en større digitaliseringsproces. Det indbefatter bl.a. en ambition om at erstatte fysiske konsultationer rundt i landet med virtuel kontakt for flest mulige danskere.

Denne digitalisering handler nemlig ikke kun om, at borgere skal have nemmere adgang til deres data og til at kunne følge med i deres behandling. Den handler også om, at behandlingen og monitoreringen i højere grad skal kunne foregå i eget hjem i fremtiden.

Regionale udbud fortsætter

For at opnå et fælles beslutningsgrundlag er Regionerne i gang med kortlægning og analyse af deres system- og applikationsportefølje på det diagnostiske område.

Dette vil give et billede af, hvilke konkrete fælles investeringer og muligheder der her venter. Af samme grund kunne de to oplægsholdere endnu ikke fortælle om konkrete udbud for den fællesregionale strategi.

I 2021 og årene fremover vil der dog ved siden af de fælles aktiviteter fortsat blive gennemført betydelige udbud i de enkelte regioner. Her kunne Per Buchwaldt løfte lidt af sløret for forskellige kommende udbud, som Region Sjælland har på beddingen i 2021.

Region Sjællands udbud for 2021 spænder bredt og går under to overordnede kategorier, nemlig udbud af systemleverancer og udbud af it-udstyr. Blandt udbud af systemer skal regionen bl.a. anskaffe et opgave- og registreringssystem, der kan bruges til styring af de opgaver på sygehuse, som ikke har noget direkte at gøre med patienten.

Under den anden udbudskategori ser man hos regionen frem mod at skulle erhverve sig udstyr i form af bl.a. firewalls, licensaftaler samt fornyelse af rammeaftale for AV-udstyr.

Her kan du allerede nu tilmelde dig Udbudsoverblik 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *