Du skal turde være ærlig i dit samarbejde

Modenhed til at være sårbar og en god portion tillid, er nogle af de ting der skal til, hvis man vil sikre det gode samarbejde mellem kunde og leverandør. Visma Consulting er en af de virksomheder, der får ros for samarbejdet.

Rapporten fra Digitaliseringsstyrelsen fremhæver en række gode it-projekter, hvor netop samarbejdet har været med til at sikre succesen for projektet.

Et samarbejdssetup der i høj grad har været født af IT-Branchens kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde.

”Det er altid dejligt at høre om de gode projekter. Alt for ofte er det kun de projekter, der går galt, vi hører om. Men vi kan jo lære mindst ligeså meget af de gode projekter,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Kodeks hjalp Visma med det agile samarbejde

Et af de gode projekter, hvor kodekset har sikret et godt samarbejde mellem kunde og leverandør, er med udviklingen af Star City hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Star City dækker over et flerleverandør setup, der varetager udvikling og vedligehold af it til understøttelse af de arbejdsmarkedspolitikker, der skal medvirker til, at ledige kommer i arbejde samt sikrer, at den tid folk går ledige bliver mindsket.

Her står Visma Consulting for udviklingen af BI-delen, Det Fælles Datagrundlag samt systemforvaltningen, og det er det agile samarbejde omkring disse, som Digitaliseringsstyrelsen roser i deres rapport.

Spørger man René Stampe Lund, direktør hos Visma Consulting med ansvar for offentlige kunder, så er der masser af fordele ved den agile leverancemodel.

”Med det agile setup samarbejder vi meget tæt med kunden mod fælles mål. Vi er hele tiden i en god og vedvarende dialog omkring, hvad der skal laves. Det har også sikret, at problemer bliver synliggjort langt tidligere, og at vi har fået et rigtig stærkt team med styrkede relationer og stabilitet.”

Anvendelsen af principperne fra kodekset har været med til at skabe et agilt setup for it-udvikling med en fælles kultur og en god samarbejdsdisciplin. Noget som statens it-projektråd og private leverandører før har oplevet, var svært at få til at fungere. Især når der er flere udviklingsleverandører samt en systemforvalter under ét tag.

”I stedet for ændringer har vi prioriteringer, som vi løbende justerer på. Dermed opstår der en naturlig dialog om hvilken vej man går. Det betyder også, at man har et entydigt og delt ansvar for at agere, og på den måde undgår man ubehagelige overraskelser undervejs, og ender ud med et produkt, som alle parter er glade for,” udtaler René.

Han understreger samtidig, at dialogen kun bliver god, hvis det er de rigtige folk, der tager dialogen.

Det kræver derfor også, at man har en topledelse, der er åben for og bakker op omkring det agile samarbejde.

Der kan nemlig nemt opstå situationer, hvor man tager beslutninger lokalt, og den præmis skal topledelsen være indforstået med.

Kræver tillid, modenhed og sårbarhed

Derfor er den gensidige tillid ifølge René også utrolig vigtig at have med i arbejdsprocessen, da den bl.a. skaber transparens og åbenhed.

”Det kræver en vis modenhed at skabe den underbyggende tillid. En tillid der også skabes ved, at man tør at være sårbar. Hvis man f.eks. viser sårbarhed og kan sige, at den kode man har lavet, er forkert og skal laves om, ja, så har man den åbenhed og modenhed, man skal bruge i den agile model. Hvis man til gengæld kører en model, hvor der bliver slået hårdt ned på fejl, så kommer der også en lukkethed, og så duer det agile setup ikke,” udtaler René.

Han har følgende gode råd til, hvordan man kommer i gang med et godt kunde-leverandørsamarbejde:

  • Sæt dig ind i hvad det betyder at køre agilt og sæt dig ind i det agile forløb. Uddan dig som både kunde og som leverandør
  • Vær sikker på at kunden er klar og åben for det agile samarbejde. Hvis kunden ikke er klar på den agile arbejdsproces, kan man ende med en agil kontrakt, hvor kunden stadigvæk har forventninger om faste planer
  • Man lærer over tid, hvad der fungerer godt. Det kan betyde, at man løbende skal justere arbejdsmodellen og tilpasse den. Derfor man skal man også kunne være agil i det agile setup
  • Derfor er det også vigtigt, at man holder fast i den løbende involvering af topledelsen i form af styregrupper. For går noget galt, hvor topledelsen har været koblet fra, kan der nemt opstå spørgsmål på bagkant omkring den agile arbejdsmetode ift. opnåelse af resultater og økonomi.

Kodeks for det gode samarbejde

IT-Branchen udarbejdede i 2016 i samarbejde med blandt andet Digitaliseringsstyrelsen et kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde.

Formålet med kodekset var at udstikke en række gode råd til, hvordan man kan forbedre samarbejdet i de store komplekse it-projekter.

”Samarbejdet mellem kunde og leverandør er alt for ofte skyld i, at it-projekter kører galt. Så vi er rigtig glade for at se, at kodekset er blevet godt modtaget af både leverandører og myndigheder. Det var lige det vi håbede på, da vi skrev kodekset,” udtaler Birgitte Hass.

Du kan finde kodekset med alle principperne her.

Du kan også læse ITB’s vejledning med 5 råd til den gode dialog.