Det offentlige køber ofte forkert ind

Det hænder for ofte, at det offentlige skader markedet, når de køber it. Derfor kommer IT-Branchen nu med forslag til fem principper til bedre offentlige it-indkøb.

Sund konkurrence er forudsætningen for at få størst mulig værdi af den offentlige digitalisering og de bedste resultater af den digitale omstilling af Danmark.

Desværre har man kunnet se en række offentlige udbud, hvor konkurrencen har været begrænset. Og det vil IT-Branchen nu gøre op med.

”For at undgå offentlige udbud med ingen, eller for få bydere, har vi udarbejdet fem principper for offentlige indkøb, som forhåbentligt kan bidrage til et marked i sund konkurrence,” udtaler adm. direktør i IT-branchen, Birgitte Hass.

IT-Branchen foreslår følgende 5 principper for offentlige indkøb af it:

  1. Offentlige indkøb af it skal understøtte konkurrencen på markedet og udnytte bredden i markedet.
  2. Det offentlige må ikke udvikle nye løsninger for offentlige midler, hvis der allerede findes velfungerende løsninger på markedet.
  3. Leverandøren skal eje rettighederne til kildekoden, hvis der ikke er tale om open source.
  4. Det offentlige skal styrke sine kompetencer som kunde og opbygge domæneviden.
  5. Offentlige indkøb skal understøtte kvalitet, innovation og etableringen af nye markeder

Fem principper til bedre it-indkøb

Det første princip handler om, at udnytte bredden i markedet, ved at differentiere tilgangen til it-udviklingen. Leverandørerne har forskellig størrelse, forudsætninger og styrker, og det giver værdi at udnytte den bredde.

”Med over 2.000 it-leverandører har det offentlige et rent tag-selv-bord af muligheder for at få leveret den helt rigtige løsning. Men det kræver, at man tilpasser sin indkøbs- og samarbejdsmodel til det enkelte udbud – den samme standard kan ikke benyttes hver gang hvis man gerne vil udnytte bredden i markedet,” udtaler Birgitte Hass.

Andet princip går ud på, at det offentlige skal holde sig fra selv at udvikle løsninger, hvis der allerede findes velfungerende løsninger på markedet.

”Når flere leverandører har udviklet konkurrerende standardløsninger fx til et kommunalt marked, har leverandørerne investeret mange penge i markedet og påtaget sig en stor del af risikoen. Det kan ødelægge deres forretning og investeringslyst, hvis det offentlige lige pludselig vælger at få udviklet en konkurrerende løsning for skatteydernes penge,” forklarer Birgitte Hass.

Rettigheder til kildekode er det tredje princip. Her mener IT-Branchen, at det offentlige altid bør vælge en model, der sikrer et incitament til, at genanvende koden i andre sammenhænge. Det offentliges ejerskab af kildekode vil ofte forhindre dette, hvorfor leverandøren som hovedregel bør eje kildekoden og have mulighed for at sælge løsningen på et andet marked.

Det er samtidig afgørende for et godt samarbejde, at både kunde og leverandør har de rette kompetencer til at gennemføre it-projektet succesfuldt, og her bør det offentlige særligt styrke sin domæneviden. Det er det fjerde princip fra IT-Branchen.

Det femte og sidste princip handler om, at det offentlige skal blive bedre til at understøtte innovationsprojekter og i højere grad arbejde sammen med flere leverandører i de store udbud.

Dialog med centrale indkøbere

IT-Branchen vil i den kommende tid, med udgangspunkt i principperne, gå i dialog med centrale offentlige it-indkøbere og drøfte hvordan konkurrencen på markedet kan understøttes gennem offentlige indkøb.

På det seneste møde i ITB’s udvalg for offentlig digitalisering havde udvalget således besøg fra KL, Foreningen af Kommunale it-chefer og KOMBIT. KL, KITA og KOMBIT fremførte blandt andet på mødet, at de er uenige i flere af ITB’s foreslåede principper 

Hvis du vil vide mere

Her kan du downloade og læse mere om de Fem principper for offentlige indkøb af it (Word)

Er du interesseret i offentlig digitalisering, kan du læse mere om, hvad vores Udvalg for offentlig digitalisering laver, eller tage direkte kontakt til Martin Jensen Buch på mjb@itb.dk.