Digitalisering står ikke øverst på SMV’ernes dagsorden

Alt for mange små og mellemstore virksomheder halter bagefter, når det kommer til digitale løsninger. Men hvad afholder danske SMV’ere fra at blive mere digitale, når nu fordelene er mange og corona har forstærket behovet? Det var afsættet for en spændende dialog mellem SMVDanmark og IT-Branchens udvalg for digitalt erhverv.

Covid-19-nedlukningerne har sat gang i den digitale omstilling og vist, at digitale virksomheder klarer sig bedst gennem krisen. Men samtidig har krisen også understreget, at rigtig mange danske virksomheder halter bagud med digitale løsninger.

Særlig udfordret er de små og mellemstore virksomheder, hvor kun 48 pct. har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad, hvilket i sidste ende kan have en afgørende betydning for virksomhedens overlevelse.

Så hvordan får vi motiveret flere SMV’ere til at blive digitale? Sammen med adm. direktør i SMVDanmark, Jakob Brandt diskuterede udvalget for digitalt erhverv muligheder og barrierer for øget digitalisering af Danmarks små- og mellemstore virksomheder. På mødet delte Microsoft også deres erfaringer med SMV markedet. Og det korte svar er, at der ikke er nogen nemme løsninger!

Manglende overskud til investering i digitalisering

På mødet gjorde Jakob Brandt det klart, at der hersker en række udfordringer ved digitaliseringen af de danske SMV’er. En af de mest centrale udfordringer er, at SMV-ejeren jo oftest også er f.eks. tømrermesteren, der lægger gulv.

Dermed er tiden, ansvaret og overblikket til at se værdien i digitalisering sjældent til stede hos mange af disse virksomheder. SMV’erne har mange dagsordener, og digitalisering er bare én af dem.

Jakob Brandt pegede på, at en stor andel af SMV’erne har travlt med at drifte deres virksomhed, og de har derfor ikke overskuddet til at investere økonomisk og tidsmæssigt i digitalisering, da det kan udfordre selve driften – selvom investeringen på sigt er værdifuld. Presset under corona har kun forstærket fokus på driften fra dag til dag.

Det er derfor afgørende, at de små og mindre virksomhederne kan se gevinsten ved digitalisering inden for en relativt kort tidsperiode, da der er et stort fokus på bundlinjen.

Erfaringen er, at selv når SMV’erne tilbydes gratis deltagelse i digitale udviklingsprojekter bider kun ganske få på. Undtagelsen er programmet SMV:Digital, som SMV’erne har taget til sig.

It-leverandører skal tale i øjenhøjde

Udvalget var meget enige i de identificerede udfordringer. Særligt var der en erkendelse af, at leverandørerne har en opgave med at tale SMV’ernes sprog og tage afsæt i den virkelighed, som SMV’eren står overfor, og at omsætte dette til digitale løsninger på konkrete behov.

Helt konkret er der behov for at reducere kompleksiteten i dialogen med SMV’er og fremvise de gode eksempler. For eksempel gennem et større fokus på succesfulde cases på digitalisering, så SMV’erne kan spejle sig i virksomheder fra ens egen branche og af samme størrelse.

Derudover er det afgørende, at SMV’erne tilbydes digitale løsninger, som det er nemt at bygge ovenpå efter behov og i takt med at virksomhederne får mod på yderligere digitalisering. For det er de færreste SMV’ere, der køber den store it-løsning fra start.

Sidst, men ikke mindst ligger der også en stor mulighed i at få flere SMV’ere til aktivt at bruge den forretningsdata, som de ligger inde med. Data, der vil kunne bruges til at skabe ny værdi og forretningsmuligheder.

For hvis vi for alvor skal flytte den store gruppe af SMV’ere skal der ske et skift fra, at SMV’erne går fra at være it-brugere til også at være it-drevne.

 • Hej
  Jeg er enig i det I skriver om digitalisering. Men der er også en frygt for digitalisering, netop fordi der er anvendt en lang række fine ord. Det er ikke nede på jorden.

  Jeg arbejder som uvildig rådgiver, og når jeg kontakter virksomheder, prøver jeg at få det ned hvor det høre hjemme. Nyt moderne IT. Der er intet nyt under solen. Der er blot nye teknologier.

  Hvad rigtig mange SMV virksomheder IKKE ved er at de kan søge støtte til at få en ekstern rådgiver til at hjælpe dem igennem en sådan digitaliseringsproces. Jeg er godkendt i SMVDigital regi, og har søgt støtte til mange virksomheder, hvor de har fået kr. 100.000,- til at få hjælp til processen. Netop for at undgå at de fejlinvesterer og får den bedst mulige forventningsafstemning med leverandørerne og så får jeg virksomhederne gennem en proces de forstår.

  Så opgaven er at få digitalisering ned på jorden igen og gør SMV virksomhederne bekendt med at det ikke er farligt at gå igang. Desværre er der en masse spor som skræmmer med dyre projekter og forsinkelser.

  Det er faktisk en af årsagerne til at de kan få støtte. Netop for at få ekstern rådgivning.

  Så det er blot med at komme igang.

  1. Hej Erik

   Tak for kommentaren, og helt enig i at digitalisering skal ned på jorden, og vi skal have vist de gode eksempler på succesfuld digitalisering frem.

   Derfor er det også dejligt at netop SMV:Digital-programmet har fanget SMV’erne, så de får hjælp til at komme igang. For ja, mange har brug for ekstern hjælp til at komme igang og se værdien af at blive mere digitale. Både ift. tidsforbrug og bundlinjen.

   Mvh.
   Charlotte/IT-Branchen

 • Jeg hører også at en af udfordringerne er selve prioriteringen. At få brudt den berømte elefant op i spiselige bidder. Er man fanget i driften, kan det være svært at se sig tid til at komme op i helikopteren, så det handler for mig at se også om at få skabt et mindre, overskueligt projekt som konkret kan frigive tid og ressourcer her og nu – og som stille og roligt kan løfte det næste projekt. Og det næste 🙂 Det smarte er ikke at sætte strøm til samtlige eksisterende processer – det er, at overveje fx. hvilke processer der helt kan springes over eller skabe større værdi for kunden, som dermed kan ses på bundlinen hos virksomheden.

  1. Hej Heidi

   At tænke i digitaliseringstrapper og en trinvis tilgang er helt klart vejen frem for mange SMV’ere. Bedre at starte med et enkelt digitalt fundament, som det er nemt at bygge videre på, når virksomhederne begynder at se værdien af de første digitale investeringer. For du har helt ret i, at det alt sammen starter med prioriteringen.

   Mvh.
   Charlotte // IT-Branchen

 • Rigtig interessant artikel om SMVs manglende digitalisering – der ligger et stort ansvar hos leverandøren i at sikre løsninger der kan vokse med virksomheden, få involveret relevante personer og rådgive i øjenhøjde. Vi bruger ofte #dataforbusiness til at hjælpe virksomheden i at forstå de udfordringer de står overfor i forhold til at blive datadrevne – det er en god model som er gratis og giver en ‘standpunktsvurdering’

 • Jeg hjælper 50 smv’er årligt med at navigere i de mange nye forretningsapps som billigt og nemt digitaliserer en eller flere processer i værdikæden.
  Udfordringen i markedet er, at de gamle IT spillere i markedet kva mange års overnormal profit lykkes med at oversælge og komplicere digitalisering.
  I håndværksbranchen kan man fx ikke længere gemme sig bag dyre IT-ord og høje priser. Det har medført en skov af smarte løsninger som gør branchen en af de mest digitale. Heldigvis vokser udbuddet af brugervenlige løsninger eksponentielt så fx produktionsvirksomhederne får snart samme muligheder.

 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *