Stærk udvikling i it-branchen

It-branchen kunne lidt overraskende vise en positiv udvikling i både omsætning, eksport samt i antallet af ansatte i 3. kvartal 2020. Dermed er branchen igen tilbage på vækstsporet. Det viser nyeste tal fra Danmarks Statistik og Dansk Erhverv, der netop er blevet offentliggjort.

Stærk udvikling i it-branchen

Ifølge seneste E-indkomsttal endte it-branchens samlede omsætning på 63,3 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 3,1%, hvis man sammenligner med 3. kvartal 2019.

”Vi så en mærkbar nedgang i 2. kvartal, hvor Danmark stort set var lukket ned. Men i 3. kvartal, hvor Danmark igen åbnede delvist op, ser vi en markant stigning i omsætningen. Og det ser ud som om, at branchen som helhed er tilbage på den positive vækstrejse, som har kendetegnet branchen i flere år,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Især engroshandel med it-udstyr og it-konsulentbranchen har med hhv. en vækst på 704 mio. kr. og 532 mio. kr. oplevet et særligt godt 3. kvartal. Til gengæld har telebranchen oplevet et omsætningsfald på 103 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes, at eksporten af teleudstyr har været særligt hårdt ramt.

”Da erhvervslivet først var kommet sig over det granatchok, som coronaen gav i foråret, kom der for alvor fart på virksomhedernes digitale transformation. Det er derfor, vi ser en kraftig stigning i it-investeringerne samt i brugen af it-konsulenter i 3. kvartal. Man ville simpelthen hurtigt ud og sikre sig mod fremtiden, fordi flere godt kunne se, at coronakrisen nok ville trække ud,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Eksporten udgør nu 32,5% af it-branchens samlede omsætning
Også eksporten kom tilbage på sporet i 3. kvartal, hvor man med en samlet eksport for 20,6 mia. kr. nåede en vækst på 4,8% sammenlignet med samme periode året før.

Her var det særligt engroshandel med it-udstyr og salg af informationstjenester til udlandet, der med 458 mio. kr. og 362 mio. kr. havde størst vækst. Telebranchen oplevede her en nedgang i eksporten på 109 mio. kr.

”Det er godt at se, at vi på trods af den globale pandemi stadig står stærkt, og at danske løsninger fortsat efterspørges internationalt. Det tegner rigtigt godt for branchen, at vi har flere markeder, der efterspørger danske it-løsninger og services,” siger Natasha Friis Saxberg.

Rekord i antallet af ansatte i branchen

3. kvartal viste også, at der på trods af coronapandemien aldrig har været flere medarbejdere i it-branchen, end der er nu. 93.925 ansatte var der i slutningen af 3. kvartal, hvilket er en stigning på 0,8% i forhold til året før. Dog kan man se, at væksten er fladet lidt ud under coronakrisen.

Den store vækst finder man især bland it-konsulenterne (+1.080 ansatte) og hos softwareudviklerne (+288 ansatte), hvilket understreger virksomhedernes behov for at få hjælpe til udvikle deres digitale forretningsmodeller.

”Coronakrisen har helt klart vist, at der er en stor forretningsmæssig værdi i at ansætte eksperter til at analysere, prioritere og accelerere de forskellige it-udviklingsprojekter, så virksomhederne bliver mere modstandsdygtige og digitaliseringsparate fremover,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

Efterspørgslen efter højt kvalificerede it-eksperter er da også stadig høj i branchen, og derfor ser man også en fortsat positiv udvikling i lønniveauet. Den gennemsnitlige månedsløn i branchen var i 3. kvartal 2020 på 50.455 kr., hvilket svarer til en stigning på 0,8% i forhold til samme kvartal året før.

Fremtiden er stadig usikker

Med ny lockdown af Danmark i slutningen af 4. kvartal, der er fortsat i 1. kvartal 2021, er der stadig usikkerhed om, hvordan coronaen samlet set vil påvirke it-branchen.

”It-branchen er et godt spejl på, hvordan det generelt går for erhvervslivet. Men om 2020 ender som et mørkt år eller om 2021 starter med lidt forsigtigt lys for enden af tunnelen, er det for tidligt at sige. Men it-branchens udvikling plejer at være er en god indikator for, hvordan et samlet erhvervsliv klarer sig,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Du kan finde flere branchetal under Branchen i tal her på hjemmesiden.

Berlingske Tidende har også skrevet om tallene i Kort efter granatchok overgår den danske it-verden sig selv.

Computerworld skrev Den danske it-branche har omsat for 63,3 milliarder kroner på tre måneder: Beskæftiger nu næsten 94.000 mennesker.

Mens ITWatch skrev Omsætningen voksede markant i it-branchen i tredje kvartal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *