Pensionsmidler kan skabe grundlaget for fremtidige it-succeser

Ved at bruge 1% af de årlige indbetalinger til pensionskasserne kan vi støtte de danske succesfulde vækstvirksomheder med at vokse og skabe værdi for Danmark.

Danmark lykkes ikke med at få gjort it-virksomheder til de nye danske flagskibe, der skaber vækst og arbejdspladser. Udfordringen er, at der mangler kapital.

”Mere end hver 5. it-virksomhed oplever kapitalmangel som en væsentlig barriere for deres vækst og dermed også for deres mulighed for at skabe arbejdspladser i Danmark. Skal vi have sat gang i vækstvirksomhederne, skal vi have Danmarks største pengetanke i spil,” siger Peter Wilmar Christensen, medstifter af Greenwave Systems og formand for kapitaludvalget i IT-Branchen.

Derfor skal alle sejl sættes for at styrke danske succesfulde iværksættere bl.a. ved at pensionsselskaberne forpligter sig til investere 1% af deres midler i danske ventures.

Ny venturefond skal bringe pensionskasserne i spil

Ser man på de 50 mest værdifulde danske it-succeser i dag, er de i høj grad lykkedes med at skabe vækst og arbejdspladser. De har nu en samlet værdiansættelse på over 220 mia. kr., og de beskæftiger over 29.000 medarbejdere rundt om i verden.

Men manglen på kapital har medført, at mange af dem har været nødt til at flytte hele eller dele af deres virksomhed til udlandet for at sikre den fremtidige vækst.

Kun 20 procent af dem har fået kapital fra danske ventureselskaber under deres væksteventyr, og blot 0,1% af værdiskabelsen er gået til danske pensionsselskaber, og har dermed været til glæde for danske pensionsopsparere.

”Pensionsselskaberne har nogle kæmpe pengetanke, men de bliver i høj grad brugt til obligationer og aktier i store internationale virksomheder. Hvorfor ikke få nogle af de mange mia. kr. ud og arbejde for små og mellemstore danske virksomheder, så alle danskere får glæde af den digitale omstilling,” udtaler Peter Wilmar Christensen.

IT-Branchen foreslår derfor, at Vækstfonden etablerer en ny Dansk Venturekapital ”Fund of funds” efter følgende principper:

  • Dansk Venturekapital skal stiftes efter de samme principper som Dansk Vækstkapital 1 og 2, blot med 50% venture og 50% private equity fonde
  • Den nye fond skal etableres indenfor 1-2 år, således at fonden er klar når Vækstfonden har fået investeret midlerne fra Dansk Vækstkapital 2
  • Målet kunne være, at pensionsselskaberne opfordres til at investere 1% af de løbende pensionsindbetalinger svarende til ca. 1 mia. kr. om året i venture

Vækstfonden kan etablere en transparent og effektiv ’Fund of Funds’ model, hvor pensionsselskaberne investerer i en fond, som så spreder midlerne blandt en række mindre fonde, der har kompetencen til at undersøge markedet samt håndtere administrationen af midlerne.

En sådan konstruktion kan sikre, at risikoen bliver spredt tilstrækkeligt meget samtidig med, at danskernes opsparede pensionspenge vil få et stabilt højt afkast.

Konkret bør pensionsselskaberne stille med 50% af kapitalen som lån, mens at Vækstfonden stiller med garantier for de eventuelle første tab.

Dansk Venturekapital bør etableres hurtigst muligt og senest indenfor 1-2 år, så de snarest kan gå i gang med at lave en bred invitation til både ind- og udenlandske fonde, og være klar til at finansiere vækstlaget om 1-2 år.