Højt skatteniveau svækker konkurrencekraften

Danmark har en af de højeste indkomstbeskatninger i verden, og Danmarks samlede skatteniveau er højere end vores konkurrencelande. Det giver højere lønudgifter og forhindrer investeringer i danske virksomheder.

Sammenlignet med konkurrencelande, som f.eks. Finland og Norge, er vores samlede skatteniveau for blandt andet aktieudbytte, avancer, renter og selskabsskat højere.

I Danmark beskattes man med 42 % i aktieindkomst – men inden udbyttet kan udbetales til aktionærerne, beskattes virksomhedens overskud med yderligere 22 %. Dermed er den samlede aktieindkomstskat næsten 55 %, sammenlignet med Sverige, der samlet har en beskatning på lige over 45 %.

Ved et overskud på 100 mio. kr. ville forskellen eksempelvis være, at der blev taget 9,36 mio. kr. mere i skat i Danmark end i Sverige.

Udbyttet er altså klart mindre i Danmark for både ejere og investorer, og det gør det mere uinteressant at drive eller investerer i en virksomhed i Danmark.

Erhvervsbeskatningen skal sikre incitamenter
Den høje erhvervsbeskatning gør det uinteressant at investere i Danmark og sværere for dygtige iværksættere at lykkedes.

Der er brug for en erhvervsbeskatningsreform, der sikrer, at danske virksomheder ligestilles i konkurrencen med vores nabolande og konkurrenter. En attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsbeskatning, er afgørende for at skabe et godt fundament for iværksættere og vækstvirksomheder.

IT-Branchen anbefaler, som et vigtigt led i en erhvervsbeskatningsreform, at aktieavancebeskatningen sænkes til 27 %.