Gode muligheder for lån, tilskud og støtte via det offentlige

Der er stadig ikke mange virksomheder, der kigger mod det offentlige, når de skal finde kapital. Men det kan være en fejl, da der ofte er flere attraktive muligheder for både tilskud, lån og garantier.

Gode muligheder for lån, tilskud og støtte via det offentlige

Der findes en lang række offentlige institutioner og ordninger, der tilbyder lån, tilskud, støtte og garantier til både iværksættere og mere modne virksomheder på forskellig vis.

Offentlig finansiering er typisk relevant for små og mellemstore virksomheder samt startups, der har brug for kapital til at kunne gå fra ide til produkt – eller virksomheder, som i en eller anden form for partnerskab søger midler til et specifikt udviklingsprojekt.

Tilskud fra det offentlige er ofte en tidsbegrænset økonomisk støtte, der gives som et supplement til ens egenfinansiering.

I modsætning til fremmedkapital fra f.eks. investorer eller professionelle venturefonde, kræver det offentlige sjældent anparter, afkast eller tilbagebetaling fra din virksomhed, og du beholder samtidig det fulde ejerskab af virksomheden.

Der er til gengæld ofte krav om, at man skal afrapportere og dele sine erfaringer med andre, og der kan være krav om, at den pågældende myndighed er med i ledelsen undervejs i projektet.

Der er både fordele og ulemper ved offentlig finansiering

At modtage støtte fra en offentlig institution kan være en tryg og pålidelig finansieringsmulighed, der også kan være med til at signalere troværdighed overfor evt. andre investorer.

Men der kan være mange krav, som man skal opfylde, for at kunne få kapital gennem det offentlige ligesom ansøgningsprocesserne kan være lange.

Man skal også være opmærksom på, at renten på offentlige lån, kan være højere end et normalt banklån.

Her kan du finde offentlige lånemuligheder

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at få et overblik over de mange støtteordninger, der findes i det offentlige. Heldigvis er der hjælp at hente flere steder, og vi har listet de væsentligste her.

Teknologiudvikling.dk
På teknologiudvikling.dk har man lavet en oversigt over de mest udbredte teknologiske støtteordninger der findes i det offentlige. Teknologiudvikling.dk har også en række eksperter ansat, der på konsulentbasis kan hjælpe med at skabe overblik, få prioriteret og udarbejde de relevante ansøgninger.

Erhvervshuse
Rundt om i Danmark findes der en række erhvervshuse, der hjælper virksomheder med alt fra sparring om banklån og venturekapital til fondsmidler og offentlige støtteordninger.

Erhvervshusenes formål er at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark, og er i princippet tilgængelige for alle virksomheder med behov for vejledning.

Der er seks erhvervshuse som ligger i Aalborg, Aarhus, Vojens, Odense, Sorø og København, og derudover yderligere seks filialer som ligger i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg og Rønne.

Innovationsmiljøer
Der findes fire Innovationsmiljøer i Danmark, som har lov til at investere op til 1,7 mio. kr. i innovative nye vækstvirksomheder. Det kræver, at de godkender virksomhedens forretningsplan og at de har tiltro til, at teamet bag kan løfte idéen.

De fire innovationsmiljøer er:

Innovationspuljen
Ønsker man at udvikle nye produkter, processer, organisationsformer eller markedsføringsmetoder, der styrker ens internationale konkurrenceevne, kan Innovationspuljen gennem DigitalLead være en god mulighed.

Gennem Innovationspuljen kan man typisk få dækket lønudgifter i størrelsesordenen 200.000-800.000 kr. per projekt – og for projekter på 3-10 måneders varighed.

Vækstkaution
Som lille og måske nystartet virksomhed har man ofte brug for at optage mindre midlertidige lån til f.eks. at opbygge et varelager, betale løn, lokaleleje el.lign.

Hvis banken ikke er villig til at låne penge ud til sådanne ting, kan Vækstfonden via deres Vækstkaution garantere en del af risikoen for lånet, og dermed gøre det lettere at låne pengene.

Det er også muligt af få finansieret sine forandringsprocesser, f.eks. hvis virksomheden vil udvikle nye produkter, produktionsmetoder, eller helt omlægge virksomhedens organisation. Udviklingstiden må dog maksimalt være på et år, og lånet må ikke være på mere end 5 mio. kr.

Eksportkredit
Har man planer om at øge sin eksport – eller er man allerede gået ind i et land, hvor forretningen viser sig at være mere udsat pga. politiske eller kommercielle forhold, kan eksportkredit via EKF være en mulighed.

Med en eksportkreditgaranti sikrer EKF, at både du og banken får jeres penge, selvom en udenlandsk køber ikke kan eller vil betale.

EU-ordninger
Der findes også en lang række EU-støtteordninger indenfor f.eks. forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

EU-DK Support har lavet en oversigt over de EU-støtteordninger, som de rådgiver om, og hvor du kan få hjælp til finansiering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *