En vellykket redningsaktion af iværksættere

Redningsaktionen står til at lykkes. Efter lørdagens vedtagelse af nye politiske hjælpepakker får en hel generation af iværksætter og vækstvirksomheder en fornyet chance for at overleve. I IT-Branchen strømmer det ind med reaktioner fra virksomhederne, der øjner fornyet håb.

En vellykket redningsaktion af iværksættere

Coronakrisen har udfordret hele erhvervslivet og efter ugers nedlukning af store dele af Danmark, kunne næsten hver 3. it-leverandør melde, at de nu var i så store problemer, at de kun havde likviditet til at fortsætte i to måneder mere.

Regeringen var hurtig til at vedtage en række hjælpepakker, men det viste sig meget hurtigt, at de første hjælpepakker ikke fungerede for iværksætter og vækstvirksomheder.

”En hel generation af virksomheder – de virksomheder, som vi i fremtiden skal leve af – blev pludseligt ramt af akut mangel på likviditet og på adgangen til investeringskapital. Og derfor hastede det med at finde en løsning,” fortæller Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Hurtig indsats gav hurtigt resultat

I tæt dialog med økosystemet iværksatte IT-Branchen derfor en hurtig indsats for at få politisk opbakning til konkrete tiltag, der vil kunne redde virksomhederne.

Med de seneste hjælpepakker fra weekenden er kampgejsten helt tilbage i økosystemet igen. Forslagene fra bl.a. IT-Branchen til, hvordan vi kan redde det fremtidige vækstlag af virksomheder, er i vidt omfang blevet imødekommet og redningsaktionen ser ud til at lykkes.

Blandt de mange mange gode tiltag, kan nævnes, at udbetalinger fra skattekreditordningen fremrykkes, at Innobooster får et ekstraordinært løft og at der etableres en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.

”Ved at gøre brug af flere af hjælpepakkerne, har vi fået et par måneder mere at løbe på, hvilket er helt afgørende for vores forretning og løbende investordialoger,” siger Mads Mikkelsen, adm. direktør i Practio.

Der skal derfor lyde en kæmpe tak fra IT-Branchen til regeringen og samtlige partier for deres lydhørhed og lancering af diverse erhvervspakker.

Nu er der igen håb for en hel generation af lovende iværksættere og vækstvirksomheder.