Kompetencer – offshore outsourcing?

Kompetencer er en vigtig faktor.

Leverandørens kompetencer er naturligvis væsentlige ved vurdering af offshoring. Ofte ser man, at det er en meget subjektiv vurdering der udarbejdes.

Der bør derfor så vidt muligt anlægges en objektiv dimension, eksempelvis ved at gennemgå leverandørens certifikater indenfor de områder hvor kompetencer efterspørges.

De fleste store software leverandører udsteder certifikater i varierende niveau til it-leverandører og deres medarbejdere. Her er der dog desværre ikke stor overensstemmelse mellem de forskellige leverandører.

Derimod er der efterhånden ret omfattende kvalitetscertificeringer på en række IT standardiseringsområder. Det gælder kvalitetssstyring (ISO 9000), sikkerhed (ISO27000), IT drift (ITIL), softwareindkøb og softwarekvalitet (CMMI/ACQ) osv. Desuden findes der gode vejledninger under ISO systemet, f.eks. ISO 37500’s vejledning om outsourcing.

Der er naturligvis forskel på de store globale leverandører, men det er karakteristisk, at de største leverandører har vanskeligt ved at håndtere mindre og mellemstore virksomheder med offshore leverancer.

Deres leveranceapparat er bygget efter stor skala leverancer, og deres salgsmodel tillader ofte kun at servicere de største virksomheder  (Fortune 2000). For at få en effektiv offshoreleverance skal man ofte se efter nogle af de mindre globale  leverandører, eller lokale leverandører med offshore kapaciteter. 

Tilbage til temaet: Offshore & outsourcing