Checkliste – offshore outsourcing?

Checkliste for at komme i gang

Udgangspunktet for enhver vurdering af offshoring er, om der er et behov.

Behovet vil ofte være mangel på kvalificerede ressourcer eller for høj pris på it.

Dernæst bør man vurdere om organisationen bredt set er parat til at anvende offshore ressourcer og leverandører.

En kort checkliste vil indeholde:

  1. Er der et behov og en strategi for outsourcing og offshoring af IT? En strategi vil bl.a. svare på hvilke behov virksomheden har for offshoring, og hvilken værdi det forventes at give til virksomheden. En sådan strategi behøver ikke være et stort værk, men skal give ledelse og medarbejdere et solidt fundament for at etablere en fornuftig samarbejdsmodel med de valgte offshore leverandører, eller med etablering af egen offshore afdeling.
  2. Er virksomheden tilstrækkelig moden til at kunne udnytte offshore ressourcer effektivt?
  3. Kan virksomheden styre offshore leverandører eller leverancer effektivt. Her er solide projektledelseskompetencer den vigtigste dimension, men også erfaring med at lede virtuelle teams er en vigtig egenskab.
  4. Er leverandøren en god match til virksomheden, professionelt, kvalitetsmæssigt, prismæssig og kulturelt?
  5. Vil virksomheden kunne håndtere den ofte store forandring som offshoring af IT vil medføre, både i IT organisationen og i den primære forretning? Her kan man vurdere forandringsparatheden i virksomheden, og om virksomheden har tidligere erfaringer med globale relationer.
  6. Er der en veldefineret risikoplan for offshoring, inklusive en roll-back plan og exit-plan, hvis risikoen bliver for stor?

Tilbage til temaet: Offshore & outsourcing